LC Energy nodigt omwonenden van toekomstig Zonnepark Maria Hoop graag uit voor een digitale inloopavond op 20 oktober 2020. Op deze avond zullen de plannen worden besproken en nader toegelicht.

De afgelopen periode hebben wij reeds gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het plangebied. Zij hebben hun belangen en wensen kenbaar kunnen maken en deze zijn, waar mogelijk, meegenomen in het plan. Wij willen het voorlopige plan nu ook met overige betrokkenen delen en zullen deze op 20 oktober presenteren. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen en uw mening en wensen te delen over thema’s als landschappelijke inpassing en natuurlijke inrichting, financiële participatie en dubbel ruimtegebruik.

De gemeente Echt-Susteren is voornemens de CO2-uitstoot met 49% te reduceren in 2030. Om dit te bereiken, en om de verwachte elektriciteitsbehoefte met lokale zonneparken op te wekken, heeft de gemeente vastgesteld dat er een oppervlakte van circa 137 hectare aan zonneparken nodig is in deze gemeente.
De gemeente heeft op 26 september 2019 het beleidskader ‘Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren’ vastgesteld. Vervolgens is een pilot gestart waarmee de gemeente ervaring wil opdoen met de voorbereiding en realisatie van zonneparken. In totaal zijn er 17 plannen ingediend. Op 30 juni 2020 heeft de gemeente besloten om met vijf plannen voor zonneparken het proces te vervolgen (zie ook de gemeentelijke website https://www.echt-susteren.nl/initiatiefnemers-zonneparken). Eén van deze vijf plannen voor een zonnepark betreft het plan voor Zonnepark Maria Hoop. LC Energy wil hier een zonnepark realiseren, welke landschappelijk wordt ingepast en natuurlijk wordt ingericht, en waarbij mogelijkheden worden geboden voor financiële participatie.

In deze tijden van 1,5 meter afstand, waarbij we geen evenementen op locatie mogen organiseren, vindt deze inloopavond dus digitaal plaats.

Aanmelden voor de digitale inloopavond

Datum:             20 Oktober 2020

Tijdstip:            19:30 uur openen wij de digitale omgeving. De sessie zal ongeveer 1,5 uur duren.

Aanmelden:      Om u aan te melden voor deelname aan de digitale inloopavond kunt u nu al – en tot één uur voor de digitale inloopavond – een email sturen naar georg@LCEnergy.nl Vermeld u in uw email alstublieft “Maria Hoop 20 oktober” en uw naam en adres, dan krijgt u van ons de inloggegevens en nadere informatie toegestuurd.

Ten aanzien van de digitale inloopavond geldt:

Naast dat wij een presentatie van het voorlopige plan geven, kunt u input leveren en vragen stellen via de chat functie, waarop wij u meteen reactie geven. Indien we meer tijd nodig hebben om uw vraag volledig te kunnen beantwoorden, zullen wij u ná deze digitale inloopavond per email reactie geven. De presentatie, vragen en antwoorden worden allemaal schriftelijk vastgelegd. Er wordt ook een concept verslag van de sessie gemaakt. Hierop kunt u reageren opdat we alle input mee kunnen nemen voor een definitief verslag. Ook kunt u de uitzending later terugkijken en alsnog vragen aan ons mailen.

Indien u niet kunt deelnemen

Indien u niet kunt deelnemen, maar toch op de hoogte wilt worden gesteld van het plan, en eventueel uw wensen en belangen kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met Georg van den Berg.

Afstemming met de gemeente

LC Energy, én ook de gemeente Echt-Susteren, hechten aan een degelijk en zorgvuldig omgevingsproces. Een proces waarin iedereen gehoord kan worden en er schriftelijke vastlegging plaatsvindt van vragen en antwoorden. Deze werkwijze, in deze tijden van Corona restricties, hebben wij met de gemeente afgestemd.

Mocht u al (andere) vragen hebben, dan kunt u bellen met Georg van den Berg via 06 400 73112 of een e-mail sturen naar georg@lcenergy.nl .

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.