Ambitie Gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 energieneutraal

In haar coalitieakkoord ‘Denken, Durven, Daadkracht!’ heeft de gemeente Wijk bij Duurstede in 2018 als doel gesteld om in 2030 energie-neutraal te willen zijn.

Lees hieronder verder óf klik hier om naar de LC Energy projectpagina Zonneveld Wijkerbroek te gaan.

Op het digitale beleidskader https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/zonnevelden/duurzame-energie/ is in het “Ambitie Coalitie-akkoord Wijk bij Duurstede 2018-2022” te lezen:

Het college heeft als ambitie neergelegd: 16% duurzame opwekking in 2023. Aangezien er in de samenleving beperkt draagvlak is voor windmolens, wordt in deze collegeperiode gezocht naar alternatieve vormen voor duurzame energie. De argumentatie om 16% van het huidige elektriciteitsgebruik duurzaam op te wekken, ziet de gemeente als volgt:

– Huidige energieverbruik is 1.287 TJ

– We houden rekening met 20% energiebesparing, dan blijft 1.030 TJ over

– 16% hiervan is 165 TJ

– 165 TJ is ongeveer gelijk aan 60 hectare zonnevelden

– Zonne-energie is een bewezen duurzame energietechnologie waar we in deze collegeperiode op in kunnen zetten

 

Kansenkaart

Op https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/kansenkaart/ heeft de gemeente – na zorgvuldig overleg met organisaties en bewoners (o.a. via een burgerpanel) – gebieden gedefinieerd. Op deze gebieden kunnen initiatiefnemers zonnevelden ontwikkelen om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Eén van de locaties die de gemeente kansrijk acht voor de opwek van zonne-energie is het gebied Wijkerbroek, gelegen ten zuiden van het Amsterdams Rijnkanaal.

Procedure voor ontwikkelaars

Onderstaand leest u over de procedure die de gemeente heeft opgesteld en die wij volgen.

3 December 2019 heeft de gemeenteraad het (digitaal) “Toetsingskader zonnevelden Wijk bij Duurstede” vastgesteld. Ook de “Procedure voor Initiatiefnemers” en het zogenaamde “Scoreformulier” zijn in deze vergadering aan vastgesteld.

31 Januari 2020 hebben wij een Principeverzoek bij de gemeente ingediend. Onze onderliggende documentatie heeft een zodanig niveau van compleetheid en detail, dat wij met vertrouwen de beoordeling van het tevens ingediende Scoreformulier tegemoet zagen.

17 Februari zijn wij uitgenodigd om vragen van verschillende disciplines binnen de gemeente te beantwoorden. Tijdens deze Projecttafel bijeenkomst hebben wij vertegenwoordigers van de gemeente een nog beter beeld kunnen geven van ons initiatief. Wij wisselden informatie uit over de onderwerpen Duurzaamheid, Natuur en Landschap, Archeologie, Participatie en Bodem. We konden ook vragen stellen en we kregen nuttige tips mee ter versteviging van ons plan.

16 april heeft de gemeente alle indieners van Principeverzoeken terug gekoppeld wie voldoende punten heeft gescoord. 8 Initiatiefnemers hadden een principeverzoek ingediend. Ons plan voor Zonneveld Wijkerbroek bleek voldoende punten te hebben gescoord, waardoor wij – onder voorwaarden – nu zijn uitgenodigd een vergunningaanvraag in te dienen.

Terug naar onze projectpagina?

klik hier om naar de Zonneveld Wijkerbroek hoofdpagina te gaan.

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.