Regionale Energie Strategie (RES)

Verschil in ambitie en daadkracht

Op 1 oktober lagen er 30 Regionale Energiestrategieën klaar, opgesteld door 30 verschillende regio’s. Deze regionale aanpak moet ervoor zorgen dat Nederlandse gemeenten allemaal enthousiast zijn om een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord. Wat opvalt in deze plannen is dat ze nogal verschillen in ambitie en daadkracht.

Ambitie en daadkracht

Vanwege het klimaatakkoord moeten we allemaal duurzame energie gaan opwekken. Zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, zonnepanelen op land en windturbines op land. De RES gaat niet over wind op zee of zonnepanelen bij particulieren. Er is een duidelijk verschil tussen de verschillende regio’s. De ene is bereid keuzes te maken, terwijl andere regio’s lastige beslissingen voor zich uit schuiven. Je ziet een duidelijk verschil in ambitie en daadkracht.

Veel zon, weinig wind

De meeste regio’s zetten in op zon en niet op wind. Hoewel voor een optimale belasting van het elektriciteitsnetwerk een combinatie het beste is. Meestal gaan die twee goed samen. Als de zon niet schijnt, draaien windmolens gewoon door. Als de zon volop schijnt, waait het vaak minder hard. Overdag wek je stroom op met zon, ’s nachts met wind. Maar windmolens stuiten vaak op weerstand bij omwonenden. Dus veel regio’s kiezen voor veilig.

 Zon op dak

In Midden-Gelderland kozen de meeste gemeenten voor zon op grote bedrijfsdaken. Dat is makkelijk, maar tevens moeilijk. Makkelijk, want er is weinig weerstand tegen. Maar ook moeilijk, want lastig te realiseren. Zon op dak komt er alleen als de eigenaar van het dak ervoor kiest. Dan moet er voldoende subsidie zijn. Ook zijn veel daken niet sterk genoeg om het gewicht van zonnepanelen te houden. Daarnaast is een dak vaak groter dan de ruimte op de aansluiting op het stroomnet.

Flevoland

Veel regio’s kiezen dus voor veilig. Sommige regio’s willen geen zonneparken erbij. Andere kiezen voor kleine zonneparken of alleen zon op dak. Flevoland is een positieve uitschieter, die duidelijk ambitie laat zien. Van de 35 TWh die in totaal nodig is, is Flevoland bereid 13,5 procent op zich te nemen. Natuurlijk, er is daar voldoende ruimte. Maar er is ook daadkracht voor nodig.

Ambitie

Het totaal van alle biedingen zit ruim boven de 35 TWh. Dat is onverwacht en positief. Iedereen heeft gedacht vanuit mogelijkheden in het gebied en is bereid een bijdrage te leveren. Het is hoopgevend dat regio’s actief met duurzame energie bezig zijn. Ze realiseren zich dat het landschappelijk gevolgen zal hebben en denken na over hoe je landschap en energie met elkaar kan combineren. Bijna alle gemeenten zijn er actief mee bezig en er is ambitie.

Nu is het alleen nog zaak dat ontwikkelaars mee gaan in de plannen die er liggen. Die moeten uitvoerbaar en financierbaar zijn. De overheid heeft weinig invloed om zon op dak te stimuleren. Daarmee is het een keuze die niet per se effectief is om aan de normen te voldoen. Ook zouden er meer plannen moeten komen voor windenergie. Er is dus naast ambitie voor de meeste regio’s nog werk aan de winkel.

Meer informatie: Tanika Scherbinski – tanika@lcenergy.nl

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.