Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we lange tijd niet fysiek bij elkaar kunnen komen. We moeten rekening houden met afstand en onze bewonersbijeenkomsten zijn altijd drukbezocht. Toch gaan energieprojecten, hard nodig om de energietransitie te bewerkstelligen, gewoon door. Inspraak van omwonenden is hierbij hard nodig. LC Energy organiseert daarom online inspraakavonden. Maar hoe werkt dat?

Hoe verloopt een digitale inspraakavond?

De projectmanager van LC Energy geeft samen met de betrokken landschapsarchitect een presentatie. Belangstellenden kunnen de presentatie live volgen. Tijdens en na de presentatie kunt u direct vragen stellen via de chat functie binnen het programma. Een team deskundigen zit klaar om uw vragen direct te beantwoorden. Op alle vragen die we niet direct kunnen beantwoorden, krijgt u later een antwoord via email. De presentatie is op een later tijdstip terug te zien. Vragen kunnen ook later nog worden gemaild. Alle input wordt meegenomen en waar mogelijk worden de plannen hierop aangepast.

Het organiseren van een digitale inspraakavond is maatwerk en we zullen per project, samen met de gemeente, bekijken hoe we de avond het beste kunnen vormgeven.

Waarom gaan de inspraakavonden gewoon door?

We kunnen door de coronamaatregelen niet meer om tafel gaan zitten met grondeigenaren en direct omwonenden zoals we gewend zijn. Het is belangrijk voor ons om feedback te krijgen vanuit de gemeenschap. LC energy heeft de ambitie om meerdere zonneparken te realiseren in Nederland en op die manier heel veel huishoudens van duurzame stroom te kunnen voorzien. Dat kunnen we niet zonder gemeenten, grondeigenaren en omwonenden. We proberen iedereen zoveel mogelijk bij onze plannen te betrekken en op die manier draagvlak te creëren. Omwonenden kunnen ons bovendien helpen bij de landschappelijke inpassing omdat ze het gebied goed kennen.

Is het niet beter om te wachten tot een gewone bijeenkomst weer mogelijk is?

Veel mensen en gemeenten hebben een voorkeur voor fysieke bijeenkomsten. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het weer mogelijk is om veilig met groepen bij elkaar te komen. Ondertussen is het belangrijk dat we gewoon doorgaan met de energietransitie. We werken met deadlines bij het aanvragen van de benodigde vergunningen en subsidies. Ook grondeigenaren hebben niet altijd tijd om te wachten. Vandaar dat we niet willen wachten en de avonden online organiseren. Door de manier waarop we het hebben georganiseerd denken we dat we iedereen voldoende op de hoogte kunnen stellen en alle mensen de gelegenheid geven om hun mening kenbaar te maken. Ons doel is om uiteindelijk plannen voor te leggen aan de gemeente die goed passen bij de wensen van omwonenden.

Zijn er ook voordelen aan de online bijeenkomst?

Ja, gelukkig zit er ook een positieve kant aan de online inspraakavonden. Ten eerste hoeven mensen niet op pad om naar een fysieke bijeenkomst te gaan. Daarom kan iedereen makkelijk meedoen. Je hebt eigenlijk alleen een computer of laptop met internet nodig. Daarnaast is het fijn dat je de inloopavond niet live op een vast tijdstip hoeft te volgen. Het is mogelijk om eerder weg te gaan of om later te komen. De avond op een ander tijdstip, dat beter uitkomt, bekijken kan ook. Dan is het nog steeds mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Omdat mensen via de chat en mail vragen kunnen stellen, weten we goed wat er leeft in een bepaalde buurt.

Bewoners en betrokkenen krijgen op deze manier veel informatie, ook over punten waar ze in eerste instantie misschien niet over hadden nagedacht. Verder blijkt dat, vanwege de anonimiteit van een digitale bijeenkomst, mensen makkelijker een vraag durven stellen.

Hoe werkt het?

De uitzendingen zijn zowel live als on demand beschikbaar, zodat u de bijeenkomst via elk device op het door u gewenste tijdstip kunt volgen. De on demand uitzending is bedoeld voor wie niet beschikbaar is tijdens de live uitzending of voor wie de inspraakavond nog een keer terug wil zien. Ook bij de on demand uitzending is het mogelijk om vragen te stellen.

Tijdens de online bijeenkomst staat de interactie met de deelnemers centraal. Door middel van live chat en vragen proberen we iedereen zoveel mogelijk actief te betrekken bij de discussie.

Het is nodig om u vooraf aan te melden om toegang te krijgen tot de vergadering. Dat kan tot vlak voordat de vergadering begint.

 

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.