LC Energy draagt met energieopslag bij aan stabilisatie van het stroomnet.

Het opwekken van groene stroom en het gebruik ervan lopen niet altijd gelijk. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait gebruik je groene stroom. Lokale energieopslag gaat een noodzakelijke rol spelen in ons elektriciteitsnetwerk. Het balanceert vraag en aanbod in energie en helpt zo om forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet te reduceren of zelfs te voorkomen.

19 Juli 2023 bracht de NOS het volgende filmpje uit. Hierin ziet u goed de problematiek met betrekking tot het overvolle stroomnet. En de consequenties daarvan voor de gebruikers van electriciteit.

Grondeigenaren

Als u grond beschikbaar heeft kunt u ervoor kiezen een batterijsysteem te laten installeren op uw terrein. Een batterijsysteem ziet eruit als een verzameling kasten die rug tegen rug aaneen zijn geschakeld. De batterij zelf en de omvormers zijn meestal geïntegreerd in dezelfde kast. Afhankelijk van de grootte van het systeem is hier tussen de 1 en 4 hectare grond voor nodig. Als wij de grond huren, kunnen wij de landeigenaar een substantiële jaarlijkse vergoeding bieden. We kunnen de grond ook kopen als de grondeigenaar dat prefereert. Bepalend voor welke vorm van vergoeding is de locatie ten opzichte van het aansluitpunt op het stroomnet. Wij verkennen graag met u de mogelijkheden en vergoedingen.

Gemeenten

Lokale energieopslag balanceert vraag en aanbod in energie en helpt zo om forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet te reduceren of zelfs te voorkomen. Doordat het net stabieler en meer gebalanceerd wordt, kan de capaciteit van het bestaande net worden uitgebreid.

In opdracht van NP RES publiceerde CE Delft op 23 december 2022 een factsheet over de rol van opslag van elektriciteit. Doel van deze factsheet is om overheden van de RES-regio’s, de (on)mogelijkheden van de opslag van elektriciteit te helpen begrijpen. Voor andere geïnteresseerden en belanghebbenden bevelen wij het lezen van de factsheet overigens eveneens van harte aan.

In de facsheet wordt interessante informatie verstrekt over vragen als: Welke technologieën zijn er? Welke rol spelen zij in het energiesysteem? Welke mogelijkheden biedt het wel, en juist niet? De factsheet geeft objectieve antwoorden op deze vragen. Het is een hulp bij de gesprekken over de bijdrage van verschillende vormen van elektriciteitsopslag in de regio, en bij het maken van keuze hierin.

Netbeheerders

Batterijen zijn een ideale oplossing om het netwerk stabieler te maken. Dit beperkt de noodzaak voor forse investeringen in netwerk infrastructuur, bijvoorbeeld voor elektrische auto oplaadstations en voor zonne- en windparken. Dit betekent dat er meer lokale opwekcapaciteit, maar ook meer lokale energieafname kan worden aangesloten.

Daarnaast verbetert de kwaliteit van het vermogen. Het voltage kan worden aangestuurd, maar ook de frequentie en het blindstroom vermogen. Blindstroom is de stroom die apparaten wel verbruiken, maar niet omzetten in beweging, warmte of licht. Deze stroom gaat dus als het ware verloren.

Bedrijven

Energieopslag maakt autonome elektriciteitsnetwerken op basis van zonne- of windenergie mogelijk. Een batterij beschikt over een accu die energie vanuit duurzame energiebronnen of vanuit het net opslaat. Bij onvoldoende capaciteit of stroomuitval neemt de batterij met de opgeslagen energie de elektriciteitsvoorziening over.

Omwonenden

De omvormers en de transformators zijn onderdelen die geluid maken. De Nederlandse wetgeving voorziet in een bescherming van omwonenden zodat er geen geluidsoverlast kan plaats vinden. In de nacht mag het geluid niet meer zijn dan 35 dB, en in de dag niet meer dan 40 dB op de gevel van de meest dichtstbijzijnde woning. LC Energy ontwikkelt uitsluitend projecten die binnen de maximaal toegestane normen passen, zo mogelijk blijven we daar zelfs zoveel mogelijk onder.

Links

Onze moedermaatschappij Low Carbon heeft in het Verenigd Koninkrijk al diverse batterij systemen ontwikkeld:
https://www.lowcarbon.com/development/case-studies/energy-storage/

Dankzij de kennis en expertise die wij in huis hebben kunnen wij binnenkort in Ter Apel ons eerste batterijsysteem in Nederland activeren. Voor meer informatie over dit project, zie: https://www.lcenergy.nl/blog-batterijopslag-voorkomt-problemen-met-stroomnet/

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.