Participatie: LC Community

Het belangrijkste voordeel van onze zonneparken, is de opwekking van duurzame energie. Dit maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hierdoor dragen we samen bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Dit speelt uiteraard een belangrijke rol bij het voldoen aan de duurzaamheidsambities van gemeenten (en andere lokale overheden) en bij het realiseren van onze nationale doelstellingen voor duurzame energie en klimaatverandering.

LC Energy wil echter verder gaan dan deze voordelen en ervoor zorgen dat de lokale gemeenschap kan deelnemen aan en rechtstreeks kan profiteren van onze projecten. Dit noemen we participatie. Onze zonneparken realiseren we met elkaar en vóór elkaar.

Maak kennis met de LC Community! Haakt u aan? Hieronder zetten we de 10 aspecten op een rij.

50 procent participatie

LC Energy biedt omwonenden de mogelijkheid om 50% van het vereiste eigen vermogen te investeren via een speciaal hiervoor opgericht fonds. Dit fonds levert aantrekkelijke rendementen op, waardoor omwonenden financieel profiteren van het zonnepark. De exacte details verschillen per project en worden tijdens het ontwikkelproces met de lokale bevolking besproken, maar het komt ongeveer hier op neer:

Er wordt een 50% -aanbod gedaan zodra alle vergunningen, netwerkverbindingen, SDE en bouwcontracten zijn vastgelegd. Op dit moment is het project namelijk niet meer risicodragend, dus LC Energy ziet dit als hét moment voor omwonenden om (veilig) te investeren. Voorafgaand aan de bouw verstrekken we een ‘informatie memorandum’, waarin de details van het zonnepark, de investeringsmogelijkheden en de tijdlijnen staan. Ook lanceren we per zonnepark een speciaal online platform, zodat we alle betrokkenen snel en transparant kunnen informeren. Via deze portal dienen mensen makkelijk en veilig hun investeringsverzoeken in. Omwonenden kunnen vervolgens direct investeren in de bouw van het project, gericht op rendementspercentages van 4 tot 6 procent.

Wij zorgen ervoor dat de participatiemogelijkheid voor de ‘meest directe omwonenden’ de grootste voordelen biedt. Dit kan worden bereikt door prioriteit te geven aan degenen die het dichtst bij de projectlocatie wonen, of door een hoger rendement voor de meest dichtbij zijnde investeerders.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

We stellen geselecteerde zonneparken beschikbaar voor een Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling (de opvolger van de ‘Postcoderoos-regeling project’) kan tot stand komen indien we kunnen samenwerken met een lokale Energie Coöperatie. Klik hier om alles over deze regeling te lezen.

Gemeenschapsfonds

Naast dat we omwonenden de mogelijkheid geven om te investeren in het project, zijn we ook toegewijd aan een lokaal gemeenschapsproject of liefdadigheidsinstelling. Als alternatief kunnen we een zonne-installatie doneren aan een lokaal openbaar gebouw zodat de bredere gemeenschap kan profiteren van duurzame elektriciteit.

Omwonendenregeling

De omwonendenregeling is een door de rijksoverheid erkende maatregel die in de Participatiewaaier van het Klimaatakkoord staat. Voor omwonenden en dan in eerste instantie de huishoudens die direct uitkijken op het plangebied van een zonnepark, onderzoeken we de mogelijkheid om maatregelen voor duurzame energie aan te kunnen bieden. De omwonendenregeling is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zij die het meest gaan merken van het veranderd landschap, rechtstreeks kunnen profiteren van het lokale zonnepark, ook wanneer zij niet investeren. Binnen de maatregelen die wij kunnen aanbieden bevinden zich verschillende verduurzamingsopties waaronder ons aanbod van zonnepanelen voor eigen gebruik, inclusief de installatie daarvan en tot een gemaximeerd bedrag. Ieder project heeft z’n eigen unieke karakteristieken en financiële ruimte voor de hoogte van de waarden van de maatregelen die wij binnen de omwonendenregeling kunnen aanbieden. Bij de ontwikkeling van een zonnepark zullen wij dan ook maatwerkafspraken maken met de belanghebbenden.

Kortingen op de privé energierekening

Wij kunnen kortingen op elektriciteitsrekeningen aanbieden als wij via een lokale Energie Coöperatie deze dienst kunnen verlenen.

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing is een integraal onderdeel van het ontwerp van elk LC Energy zonnepark. Vanwege het lage profiel van onze parken, hebben ze een beperkte impact op het omringende landschap, maar LC Energy doet er alles aan om deze impact nog eens extra te verminderen. Dit doen we door zorgvuldige landschapsarchitectuur, o.a. met behulp van de landschapsarchitecten en experts van Eelerwoude. We proberen daarnaast het landschap te verbeteren middels het verhogen van de biodiversiteit; bijvoorbeeld door het plaatsen van bijenkasten ten behoeve van de lokale fruitboomteelt en andere agricultuur en het vergroten van de waterbergingsfunctie.

Biodiversiteit

Op de locaties van onze zonneparken zal niet langer monocultuur worden bedreven met bijbehorende bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hierdoor ontstaat een gezonde en kansrijke omgeving voor allerlei soorten die zich rondom het zonnepark zullen nestelen en begeven. Denk aan een divers scala aan soorten vissen, insecten, zoogdieren en vogels. Bijbehorende maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp van onze parken zoals de aanleg van vijvers, bomen, hagen, en broedplaatsen om de biodiversiteit van de projectlocatie verder te vergroten.

Onderwijs

Onderwijs is een cruciaal onderdeel van de energietransitie en LC Energy streeft ernaar educatieve kansen te creëren met haar zonneparken. Het doel: dat mensen (jong en oud) kunnen leren over de voordelen van duurzame energie en zonneparken. Dit zijn rondleidingen voor bijvoorbeeld omwonenden, belangenorganisaties en schoolkinderen. Bij de opening van het park zullen al dit soort belanghebbenden een uitnodiging krijgen voor een informatieve rondleiding. Tijdens dit soort ‘tours’ zullen de uitdagingen van de energietransitie worden belicht zodoende ook jongeren te enthousiasmeren voor de energietransitie.

Werkgelegenheid

Tijdens de bouw van het park en tijdens de daaropvolgende exploitatie van het park, zal altijd de voorkeur gegeven worden aan lokale bedrijven. Waar mogelijk kiezen we voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we op basis van SROI (social return on investment) via lokale sociale dienstverlening. Deze mensen kunnen worden ingezet voor de aanleg van het park, omheining, grondwerk, beveiliging, huisvesting en catering voor werknemers tijdens de bouw en beheer van het park.

Indirecte gift aan gemeenschap

De huidige vorm van exploitatie is vrijgesteld van Onroerende Zaak Belasting, maar de exploitatie van een zonnepark is dat niet. Afhankelijk van het leges-tarief over de waarde van het zonnepark leidt dit tot een jaarlijkse en significante belastingafdracht van LC Energy aan de gemeente voor de looptijd van het zonnepark. Belastingen aan de gemeente zijn een indirecte gift aan de gemeenschap.

Q&A over afspraken participatie en lokaal eigendom in het klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land. Met deze Q&A lichten Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA toe wat de achtergrond is van deze afspraken en wat er onder deze afspraken verstaan wordt. Het dient als verhelderende tekst bij de uitvoering van de afspraken in de praktijk.

QenA-participatie-holland-solar

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.