Zonneveld Magdalenahoeve – Wilnis

Algemeen

Oppervlakte: 24 hectare
MWp: circa 28
Aantal huishoudens: circa 8.700

Planning

Operationeel in 2027

Ligging

LC Energy ontwikkelt Zonneveld Magdalenahoeve. Dankzij dit zonneveld kan in de Bovenpolder het al aanwezige vogelreservaat worden uitgebreid. Het zonneveld wordt ontwikkelt in het achterland van Bovendijk 12 te Wilnis. Het wordt aan de west- en noordzijde ingepast in de al omzoomde schouder door het gronddepot en Golfpark Wilnis. Aan de oost- en zuidzijde wordt het zonneveld zoveel als mogelijk aan het zicht onttrokken door nieuwe aanplantmaatregelen.

In het zonneveld is ook een batterij energie opslag systeem onderdeel van de ontwikkeling. Zo’n energie opslag systeem dient ervoor om overtollige opgewekte stroom tijdelijk op te slaan (’te bufferen’) op de momenten dat het net de stroom niet kan opnemen (meestal midden op de dag); op het moment dat het net de stroom juist goed kan gebruiken (meestal in de ochtend, aan het eind van de middag en begin van de avond), ontlaadt de batterij de stroom dan weer op het net. Door een batterij energie opslag systeem naast dit zonneveld te ontwikkelen, helpt LC Energy de netbeheerders een stabiel net te krijgen.

Voor meer informatie over hoe LC Energy energie opslaat en het net ontlast, verwijzen wij graag naar onze pagina: Energieopslag

Deze afbeelding laat het plangebied zien van Zonneveld Magdalenahoeve.

Bijzonderheden

Realisatie van dit zonneveld maakt het mogelijk om in de buurt van dit plan ongeveer 6 hectare nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen.

Contact

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCEnergy.nl
T: 06-81429029

Nieuws

Laatste nieuws:

12 September is aan de belanghebbenden van het zonnepark, waaronder dezelfde huishoudens en enkele maatschappelijke organisaties die voor de eerste inloopavond uitgenodigd zijn geweest, een uitnodiging verstuurd voor de 2e inloopavond. Deze bijeenkomst zal wederom plaatsvinden op het Golfpark Wilnis. Ditmaal op dinsdag 10 oktober. Ook nu kunnen tussen 19:00 en 21:00 uur geïnteresseerden binnenlopen om kennis te nemen van en hun mening geven over de, sinds de inloopavond van 6 september, verder uitgewerkte plannen.

6 September vond tussen 19:00 en 21:00 uur een inloopavond plaats over de ontwikkeling van Zonnepark Magdalenahoeve. De avond werd gehouden op het Golfpark Wilnis, buiten op het terras. Voor deze inloopavond waren 63 adressen per fysieke post uitgenodigd. De adressen liggen in de nabije omgeving van het plangebied voor het zonnepark. Ook zijn diverse maatschappelijke organisaties uitgenodigd geweest. In totaal bezochten 15 personen de inloopavond. De avond verliep in gemoedelijke sfeer.

Namens LC Energy waren 7 medewerkers aanwezig en er was een landschapsarchitect namens bureau Eelerwoude. Er waren meerdere grote borden (A0 formaat) op schildersezels geplaatst, waarop verschillende afbeeldingen van het projectplan werden gepresenteerd. De bezoekers aan de inloopavond konden bij elk bord zich visueel en mondeling, bij wijze van een toelichting, laten informeren over de plannen voor het zonnepark. Ook kon iedereen zijn zorgen uiten en vragen beantwoord krijgen; suggesties voor verbetering van de plannen hebben wij zoveel als mogelijk genoteerd en gaan wij nu mee aan het werk om te bekijken wat we mee kunnen nemen in een vervolgontwerp.

Van de avond is dit concept verslag gemaakt dat 14 september verstuurd is aan de deelnemers voor zover zij hun emailadres aan ons bekend stelden. Na hun terugkoppeling, voor welke de deelnemers tot en met 28 september de gelegenheid krijgen deze bekend te stellen, zal een finale versie van het verslag van de inloopavond, net als dit concept verslag (zie hierboven), via deze website bekend worden gesteld.

14 Juli is bij een circa 60 adressen in de omgeving van het plangebied een uitnodiging in de brievenbus gevallen. Net als dat wij begin juni direct omwonenden met zicht op het plangebied hebben uitgenodigd voor keukentafel gesprekken, hebben wij in deze uitnodiging een informatieavond aangekondigd voor alle belanghebbenden. Deze inloopavond vindt plaats op 6 september in de accommodatie van Golfpark Wilnis. Tijdens deze avond kan iedereen tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen. Medewerkers van LC Energy en een landschapsarchitect van Bureau Eelerwoude, geven dan nadere informatie over de plannen.

Er worden grote kaartbeelden opgesteld. De bedoeling van deze inloopavond is dat geïnteresseerde en/of bezorgde belanghebbenden al hun vragen en zorgen kunnen delen en beantwoord zullen krijgen. Tijdens de avond zal bovendien uiteengezet worden hoe belanghebbenden financieel kunnen meeprofiteren. Dit kan bij wijze van een investeringsmogelijkheid en/of bij wijze van financieel profijt, zonder investeren. Net als tijdens de keukentafelgesprekken, zullen wij tijdens de inloopavond de input die wij ophalen van de aanwezigen, zoveel als mogelijk is, verwerken in een volgende en verbeterde versie van onze plannen.

6 Juni zijn brieven verstuurd aan vooral de direct omwonenden die zicht hebben op het plangebied. In de brief zijn zij uitgenodigd om contact op te nemen met LC Energy voor een keukentafelgesprek. Tijdens zo’n gesprek geven wij meer achtergronden van het initiatief en beantwoorden wij vragen en gaan we in op zorgen die er mogelijk leven. We vragen ook de bewoners input te geven om onze plannen te verbeteren. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Via deze link vindt u alle informatie van Gemeente Ronde Venen met betrekking tot haar Beleidsplan Grootschalige Zonnevelden 2023.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik