Zonnevelden Wijkerbroek – Wijk bij Duurstede

Algemeen

LC Energy Zonnevelden Wijkerbroek – Wijk bij Duurstede

Zonneveld Wijkerbroek Oost
Oppervlakte: ca. 10 hectare
MWp: 11.09
Aantal huishoudens: 3.500
Ligging: tussen de Broekweg en in de kom van de Romeinenbaan
Planning: operationeel in 2022
Bijzonderheden: Zuid georiënteerde panelen in twee hoogtes.

Zonneveld Wijkerbroek Oost

Zonneveld Wijkerbroek West
Oppervlakte: ca. 10 hectare
MWp: 9.28
Aantal huishoudens: 3.500
Ligging: tussen de Broekweg en de Middelweg West
Planning: operationeel in 2022
Bijzonderheden: Twee onderzoeksprojecten:
LC Energy onderzoekt de combinatie van perenteelt onder zonnepanelen
LC Energy persbericht-SolarEcoPlus-Wijkerbroek

Zonneveld Wijkerbroek West

Laatste nieuws

Laatste nieuws:

8 December 2022 – Projectontwikkelaar Gijs van Heemstra vertelt op de lokale radio meer over de zonnevelden in Het Wijkerbroek.


17 November zette Wethouder Wil Kosterman de eerste schep in de grond voor de bouw van onze 2 zonnevelden. Hier leest u het persbericht dat door de gemeente Wijk bij Duurstede is uitgebracht.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Gijs van Heemstra, projectontwikkelaar namens LC Energy, Menno Geirath, bouwverantwoordelijke namens Low Carbon, Steven Pleging (zonder schep) namens de aannemer BELECTRIC, Henny Olthof namens het Wijks Omgevingsfonds, Wethouder Wil Kosterman namens de gemeente, Sarida van der Meer namens de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en Cees van den Brandhof namens netbeheerder Stedin.

Met de start van de bouw is de basis gelegd voor toekomstige opwek van zonne-energie in Het Wijkerbroek.

6 Oktober 2022 – Onderstaand brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de planning voor de bouw van onze projecten.

Na het hebben verkregen van de subsidie (zie onderstaand onder ‘Eerdere berichtgeving’) en de financiering te hebben voltooid, is LC Energy nu zover dat wij de twee zonneparken daadwerkelijk kunnen gaan laten bouwen. De bouw van zowel Zonnepark Wijkerbroek Oost als van Zonnepark Wijkerbroek West start begin november dit jaar en zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Hier leest u de planning (naar de stand van oktober 2022):

Verkeer en geluid

In de aanloop naar en tijdens de bouw van de zonneparken zal er extra verkeer zijn in het gebied. Er vinden transporten plaats voor de aanvoer van materiaal en werknemers. Vooral bij het in de grond brengen van de onderconstructies, waarop de panelen komen te liggen, kan gedurende enkele weken extra geluidsoverlast optreden. Met een verkeers- en werkplan brengen wij de overlast tot een minimum. Mocht u toch hinder ondervinden,  zorgen of vragen hebben, dan kunt u voor de bouw van de zonneparken van LC Energy zich melden bij de bouwkeet of contact opnemen met Menno Gijrath via menno.gijrath@lowcarbon.com.

Landschappelijke inpassing

Tijdens de inrichting van de plangebieden van de Zonneparken Wijkerbroek Oost en Wijkerbroek West zal ook de landschappelijke inpassing plaatsvinden. Hiermee worden maatregelen genomen om de zonnepanelen zoveel mogelijk uit het zicht te brengen. Ook vindt hiermee versterking van de natuur en kansen voor meer biodiversiteit plaats. De landschappelijke inpassing wordt voorbereid met betrokkenheid van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede en wordt uitgevoerd door een bedrijf gespecialiseerd in grootschalige groenvoorziening.

Kabels

De zonneparken worden aangesloten op het middenspanning station van netbeheerder Stedin aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Wijk bij Duurstede. Stedin is bezig met voorbereidingen voor de aanleg van de elektriciteitskabels en zal zelf communiceren over haar werkzaamheden.

Eerdere berichtgeving

26 april 2021 zijn de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking) beschikkingen voor Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West toegekend. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij gekomen op weg naar de realisatie van beide zonnevelden. De fase die nu voorligt betreft die van de zogenaamde ‘Financial Close’. Dit betreft de financiering van de beide zonnevelden. In de komende maanden zullen we hieraan gaan werken. Vanuit ons Financiële Participatieplan zullen we voor onderdelen van de financiering de afspraken met de EigenWijkse Energie Coöperatie Wijk bij Duurstede samen met deze EWEC nader invulling gaan geven.

8 maart verscheen dit artikel op RTV Utrecht.

1 december (2020) heeft het College van B&W nu ook Zonneveld Wijkerbroek West vergund. De gemeente heeft er het volgende persbericht over uitgebracht: Persbericht vergunning Zonneveld Wijkerbroek West

Voor zowel dit zonneveld als voor Zonneveld Wijkerbroek Oost is inmiddels de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) subsidie aangevraagd. Voorjaar 2021 zal bekend gesteld worden of de SDE++ subsidie verleend zal zijn.


17 november heeft het College van B&W Zonneveld Wijkerbroek Oost vergund. De gemeente bracht hier het volgende persbericht over uit:

Persbericht College verleent vergunningen voor zonnevelden Wijkerbroek Oost en Zonnepark Wijkersloot


4 november plaatste het Algemeen Dagblad een artikel over het project Pilot FieldLab Wijkerbroek. Dit artikel betreft een interview met fruitteler Belle van Dijk en Zonneveld Wijkerbroek West ontwikkelaar Gijs van Heemstra. Lees hier het AD artikel 4 november Fruitteelt onder een zonnedak


29 oktober vond een door de gemeente Wijk bij Duurstede georganiseerde digitale informatieavond plaats.

De gemeente presenteerde haar beleid voor zonnevelden en introduceerde de Zonnevelden Wijkerbroek Oost en Wijkerbroek West.

Hierna gaven de projectontwikkelaar van LC Energy en de landschapsarchitect van bureau Eelerwoude, aan de hand van gedeelde beelden, een nadere toelichting op de vergunningaanvragen voor de beide zonnevelden. Vervolgens konden vragen gesteld worden en werden deze beantwoord. De presentaties werden goed ontvangen door de deelnemers.

De informatieavond werd opgenomen; hier kunt u deze terugkijken: Gemeentelijke informatieavond Zonnevelden Wijkerbroek


14 oktober heeft de LEADER-groep (LAG LEADER Utrecht-Oost) inhoudelijk akkoord gegeven voor het project Pilot FieldLab Wijkerbroek in Zonneveld Wijkerbroek West.

Het Pilot FieldLab Wijkerbroek project beoogt onderzoek te gaan laten uitvoeren naar de combinatie van zonnepanelen boven perenbomen, waarin Wageningen Universiteit & Research een belangrijke rol zal spelen. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze blog: LC Energy onderzoekt de combinatie van perenteelt onder zonnepanelen


6 oktober heeft het college nu ook besloten in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van Zonneveld Wijkerbroek West.

Dat betekent dat ook dat ten aanzien van dit zonneveld binnenkort een kennisgeving op de gemeentepagina en in de staatscourant zal worden gepubliceerd.

Vanaf 15 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing 6 weken ter inzage.


22 september heeft het college ten aanzien van Zonneveld Wijkerbroek Oost als volgt besloten:

In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van Zonneveld Wijkerbroek Oost;

Het ontwerpbesluit conform paragraaf 3.3 Wabo in samenhang met afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage te leggen.

De procedure wordt dus opgestart. Dat betekent op 30 september een kennisgeving op de gemeentepagina en in de staatscourant, en vervolgens vanaf 1 oktober 6 weken ter inzage.


25 augustus hebben wij de Vergunningaanvraag Zonneveld Wijkerbroek West ingediend.

Voorwaardelijk gesteld (door de gemeente) aan deze indiening was, samen met Sunvest, draagvlak te verkrijgen van omwonenden en andere stakeholders voor een gezamenlijk inpassingsplan voor de respectievelijke plangebieden  gelegen aan het Amsterdam Rijnkanaal.

De landschapsarchitect van bureau Eelerwoude (namens LC Energy) en bureau Haver Droeze (namens Sunvest) hebben de laatste weken hard gewerkt en uiteindelijk twee scenario’s van een gezamenlijk inpassingsplan voorgesteld.

Deze varianten zijn afgestemd met de betrokkenen en hebben de goedkeuring gekregen van Stichting MooiSticht en de Stuurgroep Landschapscoördinator Krommerijn streek. Dankzij deze status zagen wij gelegenheid nu eveneens voor Zonneveld Wijkerbroek West vergunning aan te vragen.


 

LC Energy SolarEcoPlus

Lees hier het 23 juni gepubliceerde LC Energy persbericht-SolarEcoPlus-Wijkerbroek


10 juni hebben wij bij de gemeente de Vergunningaanvraag Zonneveld Wijkerbroek Oost ingediend.


2 juni en 28 mei organiseerden wij samen met Sunvest en de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) een digitale inloopavond.

De samenwerking met genoemde partijen komt voort uit door de gemeente bepaalde voorwaarden. Wij dienen samen met Sunvest (die haar zonnevelden ontwikkelt samen met EWEC), een door de omgeving gedragen omgevingsproces te voeren.

Tijdens de inloopavonden informeerden wij de deelnemende bewoners van de gemeente over het gezamenlijk inrichtingsplan voor de zonnevelden van LC Energy (Zonneveld Wijkerbroek West) en die van Sunvest, beide gelegen ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal.

LC Energy ontwikkelt daarnaast zelfstandig Zonneveld Wijkerbroek Oost, gelegen tussen de Romeinenbaan en de Broekweg.

Onderstaand vindt u de documenten met betrekking tot de beide inloopavonden:

Definitief verslag digitale inloopavond 2 juni 2020

Chat geschiedenis Digitale inloopavond 2 juni 2020

Definitief verslag digitale inloopavond 28 mei 2020

Chat geschiedenis Digitale inloopavond 28 mei 2020

U kunt (na registreren/inloggen) de beide avonden terugkijken:

Terugkijken inloopavond 2 juni 2020

Terugkijken inloopavond 28 mei 2020

 


16 April heeft de gemeente Wijk bij Duurstede 4 van de 8 ingediende principeverzoeken goedgekeurd om de vervolgfase in te gaan, het – onder voorwaarden – mogen indienen van een vergunningaanvraag. Ons plan voor Zonneveld Wijkerbroek bevindt zich onder de 4 uitgekozen kandidaten.

Klik hier voor de gemeentelijke website ten aanzien van alle ingediende plannen en de uitslag van de selectieprocedure.

Overige informatie

Onderstaand leest u over onze plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Wijkerbroek in de gemeente Wijk bij Duurstede. Door te klikken op de eerste regel wordt u doorgeleid naar het gemeentelijk beleid. De andere regels worden hieronder nader toegelicht.


LC Energy ontwikkelt Zonnevelden Wijkerbroek

In Het Wijkerbroek heeft LC Energy met meerdere landeigenaren een overeenkomst gesloten. Om op hun gronden een zonneveld te ontwikkelen. LC Energy ontwikkelt Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West. De grondeigenaren onderscheiden zich van anderen door hun hoofdzakelijk grondgebruik met (hardfruit) teelt van peren.

Fruittelers

In samenwerking met onder andere deze fruittelers beoogt LC Energy zonnevelden te ontwikkelen in het gebied. Doordat boomgaarden vaak aan het zicht onttrokken zijn door middel van windhagen, verandert er weinig aan het landschappelijke beeld van het Wijkerbroek, dat wordt gekenmerkt door weilanden en een aantal oude griendbossen.

Dit zijn uitvalplekken voor dieren in de omgeving. Daarnaast bevinden zich hier meerdere in- en uitlaat plaatsen voor dieren in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor is het gebied tevens een plaats voor doortrek van wild.

LC Energy wil bij de ontwikkeling van haar zonnevelden deze functie van het landschap versterken door het diverser maken van de hagen rondom de zonnevelden, zodat deze een toevoeging vormen aan de griendbossen en er meer ruimte voor flora en fauna ontstaat.

– De perenteelt (hardfruit) sector staat al jaren onder druk. Mede vanwege de boycot sinds 2014 op levering aan Rusland en de klimatologische veranderingen (droogte versus incidenteel flinke hagelbuien);

– Telers van hardfruit hebben te maken met een dalende marktvraag tegenover een groot Europees aanbod.

De economische vooruitzichten van de perenteelt zijn zorgwekkend; zie ook: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/fruitteelt/.

Nieuw economisch perspectief

Bovendien hebben we lokaal deels te maken met grondeigenaren die geen opvolging hebben, gepensioneerd zijn of tegen hun pensioen aan zitten. Door op de gronden van deze landeigenaren zonnevelden aan te leggen, wordt hen een nieuw economisch perspectief geboden.

Zo dragen we samen bij aan de energiedoelstellingen van de gemeente Wijk bij Duurstede en hebben we een kans om meer biodiversiteit te realiseren.

Dat is goed voor onze gezondheid en het milieu en zo gaan economie en ecologie hand in hand.

Landschappelijke inpassing

Voor de ontwikkeling van de Zonnevelden Wijkerbroek werkt LC Energy samen met de landschapsarchitecten, ecologen en ruimtelijke ordening specialisten van bureau Eelerwoude. De adviseurs van Eelerwoude kunnen bogen op langjarige succesvolle ervaring in het helpen realiseren van landschappelijk verantwoorde oplossingen.

Hierbij wordt, ook in Wijkerbroek, de inrichting afgestemd op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op die manier nemen we niet alleen de omwonenden in het gebied mee, maar ook actuele onderwerpen als biodiversiteit en meervoudig landgebruik.

LC Energy en Eelerwoude zoeken hiertoe ook nadrukkelijk het contact op met de wetenschap, zoals met Wageningen Universiteit en Research (WUR). En met lokale natuur- en milieu organisaties, het Waterschap, Rijkswaterstaat en andere bij de natuur en omgeving betrokken partijen.

Omgevingsproces

LC Energy betrekt de burgers/omwonenden niet alleen ten aanzien van de landschappelijke inpassing, dat doen we veel breder. Zo hebben wij al in een vroeg stadium van onze verkenningen voor de ontwikkeling van de Zonnevelden  Wijkerbroek, alle directe en ook de verder afgelegen buurtbewoners schriftelijk verwittigd over onze plannen.

We hebben vervolgens meerdere zogenaamde keukentafel gesprekken aan huis gevoerd en we hebben inloopavonden gehouden.

De inventarisatie van wensen en bezwaren die we hebben opgehaald, is meegenomen in onze ontwerpen. We blijven overigens graag in contact met belanghebbenden en zullen informatie blijven verstrekken en ophalen.

Financiële participatie

Eén van de wensen van de gemeente Wijk bij Duurstede is om haar inwoners mee te kunnen laten profiteren in financiële zin.

LC Energy gaat jaarlijks een donatie storten in een fonds voor de gemeenschap. Hiertoe richt de gemeente een stichting op, waarin zij een bestuurdersfunctie inneemt, als ook in het bestuur de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en potentieel omwonenden uit het gebied als bestuurders van de stichting opneemt.

Bovendien stellen we een obligatielening open, tegen een aantrekkelijk rendement, voor lokale investeerders.

LC Energy biedt op deze wijze de mogelijkheid aan voor een aanzienlijk deel van haar investering de financiering op te halen bij de bewoners van Wijk bij Duurstede.


Ondertussen blijven wij graag in contact met alle belanghebbenden en belangstellenden. Sommigen zullen wij actief (blijven) benaderen.

Voor wie behoefte heeft om met ons in contact te treden, kunt u de Project Ontwikkelaar van Zonnevelden Wijkerbroek, Gijs van Heemstra, bereiken via telefoonnummer 06-81429029 of per email gijs@lcenergy.nl.


We communiceren periodiek nieuwe ontwikkelingen en voortgang op deze website, houdt u ons in de gaten?!

Contact

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@lcenergy.nl
T: 06-81429029

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik