Tooverkamp – Zeeland

Ten westen van het dorp Zeeland ligt een kansrijk gebied. De huidige boer kijkt hier naar mogelijkheden voor het stoppen van zijn bedrijf in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. LC Energy ziet kansen om van deze locatie een multifunctioneel natuurinclusief zonnepark te maken.

Vanaf het begin willen we samen met de omgeving optrekken. Eerst door te kijken wat er op deze locatie belangrijk gevonden wordt, en wat omwoners voor een ideeën hebben bij hoe een ‘zonnepark in Zeeland’ eruit zou moeten zien.

Eerste infoavond 19 april

Op 19 april is de eerste informatieavond gehouden, wij kijken met tevredenheid terug op deze avond. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig op deze avond. Het was voor ons erg nuttig om deze avond te luisteren naar uw vragen, ideeën maar ook uw zorgen. Onderwerpen die voorbij kwamen waren onder andere de locatie, de omgeving, netcapaciteit en het proces. Alle input die gegeven is op de avond nemen we mee in het verdere proces. Een presentatie die gegeven is op deze avond is bijgevoegd als bijlage onderaan deze pagina. Ook is onderaan deze pagina een bestand toegevoegd met veel gestelde vragen (FAQ).

Vervolgavond 19 mei

De volgende stap in het proces is om met elkaar vast te stellen wat er belangrijk is op de beoogde locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flora, fauna, recreatie, historie, uitdagingen, klimaat en toekomstverwachtingen. Dit vormt de basis voor een ontwerp.

Daarom willen we graag op 19 mei een tweede avond organiseren. Op deze avond willen we graag excursie op locatie organiseren om hier rond te kijken en in gesprek te gaan. Hierbij zullen ook de Brabantse Milieufederatie, en een ecoloog en landschapsarchitect van ingenieursbureau Eelerwoude aanwezig zijn. Met deze avond willen we een volgende stap zetten in het onderzoek naar hoe een ‘Zeelandse’ variant van een zonnepark eruit zou kunnen zien. Wat vindt u belangrijk? Welke kansen ziet u? Hoe zou u financieel kunnen meedoen?

De avond zal beginnen met een excursie op locatie, we verzamelen aan de Weversweg 3 . Starttijd is tussen half 7 en 7 uur, en er wordt dan in groepjes rondgelopen over de locatie. De avond wordt voortgezet in Het Witte Huis, waar er met elkaar wordt doorgesproken en getekend. Indien u aansluit bij de excursie, is het verstandig om als u een auto of fiets ter beschikking heeft om u te verplaatsen.

Wilt u zich aanmelden voor deze avond op 19 mei? Dat kan door een mail te sturen naar bram@lcenergy.nl.

Hieronder staan alle gegevens nog eens onder elkaar:

Eerste deel.
Betreft: Excursie op locatie, rondlopen in groepjes
Tijd: Inloop tussen 18.30 en 19.00
Locatie: Weversweg 3, Zeeland

Tweede deel.
Betreft: Bespreken van ideeën, eerste schetsen maken
Tijd: 20.00
Locatie: Zalencentrum het Witte Huis. Reekseweg 7, Zeeland

Enquête

Rondom de avond op 19 mei zal er ook een enquête worden uitgezet om erachter te komen wat belanghebbenden belangrijk vinden. Deze enquête zal worden uitgezet via deze pagina en via de nieuwsbrief.

1 op 1 contact

Bent u een omwonende en zou u liever een keer 1 op 1 met LC Energy een ‘keukentafelgesprek’ hebben of anderszins ons iets meegeven? Hier staan wij erg voor open. Hiervoor kunt u dit aangeven bij Bram van der Beek via de gegevens onderaan deze pagina.

Vervolgproces

Na 19 mei is het proces nog lang niet klaar. Vóór de zomervakantie willen we graag nog een avond organiseren waarop we dieper ingaan op de keuzes die inhoudelijk kunnen worden gemaakt. De mogelijke keuzes kunnen we die avond bespreken. Hierbij kan worden gedacht aan keuzes rondom bijvoorbeeld het ontwerp van het zonnepark en de manieren van financiële participatie.

Na de zomer volgt er dan nog een avond waarop we samen, aan de hand van de opgehaalde ideeën en mogelijke keuzes, een vlekkenplan willen opstellen voor de locatie. Dit vlekkenplan leveren we aan bij de gemeente, zodra deze haar uitnodigingskader gereed heeft, zodat zij een besluit kunnen nemen over het initiatief.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit project en het vervolgproces? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, dit kan door een mail te sturen naar daan@lcenergy.nl.

 

Bram van der Beek
06-12271291
Bram@lcenergy.nl

 

Bijlagen
Presentatie Infoavond 19 april 2022
FAQ initiatief zonnepark Tooverkamp – LC Energy

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik