Tooverkamp – Zeeland

Ten westen van het dorp Zeeland ligt een kansrijk gebied. De huidige boer kijkt hier naar mogelijkheden voor het stoppen van zijn bedrijf in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. LC Energy ziet kansen om van deze locatie een multifunctioneel natuurinclusief zonnepark te maken.

Vanaf het begin willen we samen met de omgeving optrekken. Eerst door te kijken wat er op deze locatie belangrijk gevonden wordt, en wat omwoners voor een ideeën hebben bij hoe een ‘zonnepark in Zeeland’ eruit zou moeten zien.

Eerdere avonden

Op 19 april is de eerste informatieavond gehouden, wij kijken met tevredenheid terug op deze avond. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig op deze avond. Het was voor ons erg nuttig om deze avond te luisteren naar uw vragen, ideeën maar ook uw zorgen. Onderwerpen die voorbij kwamen waren onder andere de locatie, de omgeving, netcapaciteit en het proces. Alle input die gegeven is op de avond nemen we mee in het verdere proces. Een presentatie die gegeven is op deze avond is bijgevoegd als bijlage onderaan deze pagina. Ook is onderaan deze pagina een bestand toegevoegd met veel gestelde vragen (FAQ).

Vervolgens is op 19 mei een ontwerpavond gehouden. Op deze avond hebben we eerst me de 15 aanwezigen rondgelopen op de beoogde locatie aan de Tooverkamp om te achterhalen hoe de locatie wordt ervaren en wat mensen belangrijk vinden op de locatie. Vervolgens is de avond voortgezet in het Witte Huis om zo een eerste schetssessie te houden. Tijdens deze schetssessie kwamen erg interessante ideeën en inzichten naar voren. Alle ideeën en resultaten verwerken wij en nemen we mee in het verdere proces. Tijdens deze avond zijn er foto’s gemaakt, om een indruk van de avond te krijgen kunt u deze bekijken in het fotoalbum.

De laatste avond is gehouden op 29 juni. Op deze avond waren er drie hoofdonderwerpen:
We spraken door over het verdienmodel achter zonneparken. Waar wordt de opbrengst uit samengesteld, en hoe ontwikkeld die elektriciteitsprijs zich de komende jaren. We keken ook naar de kostenkant: wat zijn de investeringskosten, maar ook naar de kosten gedurende de periode dat het zonnepark in werking is. Als laatste bekeken we hoe dit financiële model wordt beïnvloed door schommelingen.
Het tweede onderwerp was financiële participatie. Hier kwam aan bod dat er veel verschillende manieren zijn, en het varieert in mate van betrokkenheid van de omgeving en mate waarin opbrengsten ten goede komen aan de omgeving. Hier liggen kansen voor de omgeving om dit op te pakken. Samen met een energiecoöperatie kan er nog bepaald worden welk model er wordt gekozen. Laat hierin vooral van u horen!
Het laatste onderwerp ging over het ontwerp. Er waren op basis van alle vorige avonden drie (ietwat uitvergrootte) scenario’s gemaakt. Met rode en groene stickers kon worden aangegeven welke elementen van deze scenario’s wel of niet in de smaak vielen. Daarnaast was er veel ruimte om in gesprek te gaan over de verschillende keuzes.

Volgende avond: dinsdag 4 oktober

Afgelopen zomer zijn wij bezig geweest om de verkregen input vanuit de verschillende avonden, de enquête en de keukentafelgesprekken te verwerken in één vlekkenplan. In dit vlekkenplan hebben wij getracht om al uw aanwijzingen te verwerken in een plan dat niet alleen voorziet in duurzame energie, maar ook in meerwaarde voor u als omwoner.

Dit vlekkenplan willen we graag presenteren op dinsdag 4 oktober. Deze avond is bedoeld om u te informeren over het plan dat we willen indienen bij de gemeente, zoals we dit nu voor ons zien. We horen graag uw reactie en eventuele aanscherpingen. Er is wederom alle ruimte voor vragen en discussie.

Hieronder alle gegevens op een rij:
Wat: Informatieavond over het initiatief aan de Tooverkamp
Wanneer: Dinsdag 4 oktober, om 19.30 tot uiterlijk 21:30 (inloop vanaf 19.15)
Waar: Zalencentrum het Witte Huis, Reekseweg 7 te Zeeland.

Om een inschatting te maken van hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn vragen we u om aan te melden, dit kan door een mail te sturen naar bram@lcenergy.nl.

Vervolg

Over enige tijd  wil de gemeente een openstellingronde houden voor initiatieven voor zonneparken. Hierbij zullen wij ons vlekkenplan waartoe we op dat moment gekomen zijn indienen, de gemeente zal vervolgens een beslissing nemen over een eventuele doorgang van dit initiatief.

Mocht de gemeente er voor kiezen het initiatief van LC Energy te selecteren, dan zullen wij daarna doorgaan met het verder uitwerken van het vlekkenplan tot een concreet project. Uiteraard willen we dit blijven doen in samenwerking met de omgeving en met u.

1 op 1 contact

Bent u een omwonende en zou u liever een keer 1 op 1 met LC Energy een ‘keukentafelgesprek’ hebben of anderszins ons iets meegeven? Hier staan wij erg voor open. Hiervoor kunt u dit aangeven bij Bram van der Beek via de gegevens onderaan deze pagina.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit project en het vervolgproces? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, dit kan door een mail te sturen naar daan@lcenergy.nl.

 

Bram van der Beek
06-12271291
Bram@lcenergy.nl

 

Bijlagen
Presentatie avond 29 juni 2022
Presentatie Infoavond 19 april 2022
FAQ initiatief zonnepark Tooverkamp – LC Energy

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik