Zonnepark De Sleeg – Zevenaar

Algemeen

Oppervlakte: .. hectare
MWp:
Aantal huishoudens: bijna 10.000
Minder CO2 uitstoot:

Ligging

Het zonnepark komt aan de Sleeg in Babberich

Landschappelijke inpassing

Het plangebied ligt op de noordelijke rivieroever van de rivier de Rijn. De rivier heeft verschillende lopen gehad en ligt tegenwoordig wat verder van het plangebied af. Het plangebied bestaat uit ‘regelmatig overspoelde dekzandvlakte’. Naar het noorden toe komt het maaiveld binnen het plangebied lager te liggen, richting het verderop gelegen komgebied in de bocht van de rivieren Nederrijn en IJssel. Op de rivieroever heeft zich het dorp Babberich gevestigd, waarvandaan over de rivieroever lintdorpen zijn ontstaan. De hier achter gelegen gronden zijn in het verleden intensief gebruikt voor diverse doeleinden zoals akkerbouw, veeteelt en ook voor bosbouw. De kavels, zowel blokverkaveling als opstrekkende verkaveling, waren relatief groot van formaat en werden veelal omsloten door (elzen)singels. Hierdoor was het beeld kleinschalig, maar over de opstrekkende verkaveling reikte het zicht tot ver.

Tegenwoordig bevindt het plangebied zich in een mixlandschap, waarin wordt gewoond en gewerkt. De omgeving wordt sterk begrensd door de snelweg A12 ten noorden, de spoorlijn ten zuiden en de toename van woningen. Wegen zijn met laanbeplanting omgeven en omliggende woningen kennen veel erfgroen. De weg ‘De Sleeg’ kent een aardige bomenlaan. De projectkavels zelf hebben nog maar weinig opgaande beplanting en is daardoor heel open.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik