Zonnepark Havebos

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit houdt in dat er binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er gebruik wordt. Naast een grote opgave op het gebied van energiebesparing betekent dit ook een duidelijk opgave voor de opwek van duurzame energie. In het ‘Uitnodigingskader  lokale duurzame energie opwekking’ worden de ruimtelijk en sociale kaders aangegeven waaronder de gemeente dit soort initiatieven wil toestaan.

LC Energy en een grondeigenaar hebben het plan gemaakt om een zonnepark te realiseren na bij Silvolde en Terborg. Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden van de N818. Het plangebied ligt ten zuiden van het bosperceel en is  in totaal 17 ha groot.

Momenteel zit dit plan in de fase dat LC Energy graag met omwonenden in gesprek gaat om hun mening te betrekken in het ontwerp van het zonnepark.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik