Zonnepark Havebos

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit houdt in dat er binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er gebruik wordt. Naast een grote opgave op het gebied van energiebesparing betekent dit ook een duidelijk opgave voor de opwek van duurzame energie. In het ‘Uitnodigingskader  lokale duurzame energie opwekking’ worden de ruimtelijk en sociale kaders aangegeven waaronder de gemeente dit soort initiatieven wil toestaan.

LC Energy heeft een plan gemaakt om een zonnepark te realiseren na bij Silvolde en Terborg. Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden van de N818. Het plangebied ligt ten zuiden van het bosperceel en is in totaal 17 ha groot.

In het plan wordt er veel ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een begroeiing die bestaat uit lokale en kwetsbare soorten. Ook de reeën kunnen gebruik blijven maken van de percelen.

Voor het plan is een omgevingsvergunningsaanvraag gedaan. Het is de bedoeling om hier voor 25 jaar een zonnepark te realiseren waarna het perceel automatisch weer in agrarisch gebruik komt. Deze vergunningsaanvraag zal naar verwachting voor de zomervakantie ter inzage gelegd worden.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik