Zonnepark ’t Zunneveld – Hardenberg

Algemeen

Oppervlakte: 13 hectare

Ligging

Het plangebied is circa 13 hectare groot en ligt in het buitengebied van buurtschap Hoogenweg, net ten oosten van de kern van Hardenberg.

Landschappelijke inpassing

De gronden zijn gelegen tussen twee watergangen en de Westeindigerdijk. Aan deze weg richting Radewijk liggen enkele recreatieve voorzieningen, zoals Minicamping De Ezelhof en De Vijvertuinen van Ada Hofman. Het Kanaal Almelo – De Haandrik ligt in een dijklichaam en begrenst het plangebied aan de noordwestzijde. Langs het kanaal ligt de zandweg Kanaalweg-Oost. Aan de westkant van het kanaal ligt de wijk Baalderveld van Hardenberg. De Radewijkerbeek stroomt aan de zuidkant langs het plangebied, met aan de oostzijde enkele vrijstaande huizen aan de Volle Urenweg. Het park past in het natuurnetwerk Nederland en vormt de missende schakel in de ecologische hoofdstructuur

Ambitie: De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in 2050 klimaat neutraal te zijn. Als tussenambitie wil zij in de periode 2020-2023 twintig procent van de energiebehoefte duurzaam opwekken, en op langere termijn in 2030 dertig procent van de energie duurzaam opwekken.

Nieuws

Nieuwsbericht

Zonnepark ’t Zunneveld levert in december 2021 de eerste duurzame stroom. De werkzaamheden zijn begin september gestart en zullen naar schatting drie maanden duren. LC Energy is inmiddels een samenwerking aangegaan met Blue Elephant Energy voor de financiering van het project. Daarnaast is Goldbeck Solar geselecteerd voor de bouw van het zonnepark. Goldbeck Solar is een Duitse organisatie met inmiddels 20 jaar ervaring in het realiseren van grootschalige zonne-energie projecten.

Planning

Planning
Goldbeck Solar is begonnen met het plaatsen van de hekken en het bouwrijp maken van de grond voor de eerste onderdelen werden geplaatst. De onderconstructie voor de modules is afgelopen zomer aangebracht. Het zonnepark zal dan in december 2021 klaar zijn voor gebruik.

Door Goldbeck Solar zijn de werkzaamheden voor de technische uitvoering gestart. Door voortschrijdende techniek is er een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Zo is de huidige generatie zonnepanelen groter, waardoor de opstelling enigszins verandert en zijn er minder transformatorhuisjes en technische ruimten nodig. Deze wijzigingen zijn inmiddels aan de gemeente voorgelegd.

De afgelopen maanden is de locatie al door een aantal partijen bezocht, waaronder een ecoloog en een bedrijf dat een aantal uittrekproeven heeft uitgevoerd om de grondsterkte voor de onderconstructies te bepalen.

Daarnaast heeft Enexis bevestigd dat zij Zonnepark ’t Zunneveld aan het eind van het jaar op het net kan aansluiten, zij heeft hiervoor zelfs al enkele werkzaamheden uitgevoerd. Ook hebben wij ons samen met de gemeente Hardenberg ingespannen om lokale partijen bij de uitvoering te betrekken.

Financiële participatie

Het is voor ons belangrijk om inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid te geven mee te investeren in het zonnepark. Eén van de gedachten die we daarbij hebben zijn “groen certificaten”, we zijn hier echter nog over in gesprek met de gemeente en hopen samen te kunnen werken met de energiecoöperatie die momenteel wordt opgericht. We willen u hier in de loop van de zomer meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Uiterlijk enkele weken voordat de bouw daadwerkelijk start zullen wij u opnieuw informeren. Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid over de status van het project.

Contact

Contact: Georg van den Berg
E: georg@lcenergy.nl
T: 06-40073112

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik