Zonnepark ’t Zunneveld – Hardenberg

Oppervlakte: 13 hectare
MWp:
Aantal huishoudens:
Minder CO2 uitstoot:

Ligging: Het plangebied is circa 13 hectare groot en ligt in het buitengebied van buurtschap Hoogenweg, net ten oosten van de kern van Hardenberg.

Landschappelijke inpassing: De gronden zijn gelegen tussen twee watergangen en de Westeindigerdijk. Aan deze weg richting Radewijk liggen enkele recreatieve voorzieningen, zoals Minicamping De Ezelhof en De Vijvertuinen van Ada Hofman. Het Kanaal Almelo – De Haandrik ligt in een dijklichaam en begrenst het plangebied aan de noordwestzijde. Langs het kanaal ligt de zandweg Kanaalweg-Oost. Aan de westkant van het kanaal ligt de wijk Baalderveld van Hardenberg. De Radewijkerbeek stroomt aan de zuidkant langs het plangebied, met aan de oostzijde enkele vrijstaande huizen aan de Volle Urenweg.

Planning: De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in 2050 klimaat neutraal te zijn. Als tussenambitie wil zij in de periode 2020-2023 twintig procent van de energiebehoefte duurzaam opwekken, en op langere termijn in 2030 dertig procent van de energie duurzaam opwekken.

Impressie:

Contact:

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik