Zonnepark Ter Apel

De gemeente Westerwolde spreekt zich in haar duurzaamheidsvisie uit om volledig energieneutraal te willen zijn in 2035.

Zonnepark Ter Apel kan hiertoe bijdragen door jaarlijks in de energiebehoefte van ongeveer 8500 huishoudens te voorzien.

In dit project word een combinatie voorzien met een begrazingsproject met Groninger Blaarkop koeien, een zeldzaam huisdier ras, wat commercieel minder aantrekkelijke eigenschappen heeft en daarom in populatie achteruitgaat.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik