Zonnepark Wüsterveld – Venray

Oppervlakte: 9,1 hectare
Maximaal vermogen: 10 MWp
Aantal huishoudens: ca. 3000
Minder CO2 uitstoot: 4.300 ton/jaar

Zonnepark Wüsterveld kan een goede bijdrage leveren op de duurzame doelen die er gesteld zijn door Nederland, de provincie Limburg en de gemeente Venray. Door een uitgebreid inrichtingsplan en een slim ontwerp, wordt er niet alleen duurzame energie opgeweekt, maar gaat de biodiversiteit er ook op vooruit. Zo zullen de zonnepanelen ‘bifacial’ zijn, dat is een relatief nieuwe technologie, waarbij de panelen van twee zijdes licht kunnen ontvangen, en waarbij niet gebruikt licht door de panelen heen valt.

Dit project wordt samen met BeePower uitgevoerd, BeePower is de energiecoöperatie van Venray. Samen met hen wordt de participatie uitgevoerd. Dit is zowel procesparticipatie: omwonenden worden actief betrokken bij de uitwerking van het zonnepark. Maar het bevat ook financiële participatie: hoe u als omwonende kunt profiteren van deze ontwikkeling.

Het aantal zonneparken in Nederland neemt toe. Hoewel er brede overeenstemming is dat dubbel ruimtegebruik wenselijk is, gebeurd dit maar zeer beperkt en op kleine schaal. Er is behoefte naar meer onderzoek over de effecten van dubbel gebruik. Daarnaast vereist dubbel ruimte gebruik het ineenschuiven van 2 sectoren, die nog niet eerder met elkaar hebben samengewerkt. Daarom wordt er bij zonenpark Wüsterweg een test gedaan naar het combineren van aspergeteelt en zonne-energie.

Documenten

Schitteringsonderzoek: QS200121 – Rapport reflectie zonnepark Wusterweg

Geluidsonderzoek: 20214016 notitie definitief+bijlagen

Inrichtingsplan: 210305_201553_Inrichtingsplan Zonneveld Wüsterveld Castenray

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik