Zonneveld Amerongerwetering – Utrechtse Heuvelrug

Algemeen

LC Energy Zonneveld Amerongerwetering – Utrechtse Heuvelrug

Oppervlakte: ca. 14 hectare
MWp: 20,3
Aantal huishoudens: 6.100
Ligging: tussen Amerongerwetering en de Lekdijk
Planning: operationeel in 2024
Bijzonderheden: Zuid georiënteerde panelen en hoge mate van biodiversiteitwinst

Zonneveld Amerongerwetering

Op deze afbeelding ziet u het concept november 2021 plangebied van zonneveld Amerongerwetering

Laatste nieuws

9 November 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders uit 5 ingediende plannen, 2 initiatieven voor zonnevelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geaccepteerd voor verdere uitwerking en ontwikkeling. Ons Zonneveld Amerongerwetering is één van de twee geselecteerde initiatieven.

Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad. Als de raad groen licht geeft, mogen de twee plannen verder in de procedure. Klik hier voor de op 11 november uitgebrachte publicatie in Nieuwsblad De Kaap. En hier vindt u de door de gemeente gepubliceerde documenten waaronder het raadsvoorstel.

We gaan ná toestemming van de gemeenteraad om onze plannen verder te kunnen ontwikkelen, in gesprek met alle belanghebbenden, te beginnen met de omwonenden die het meeste gaan merken van het zonneveld.

Overige informatie

In deze sectie wordt binnenkort het gemeentelijk beleid geplaatst als ook nadere details met betrekking tot onze plannen voor het zonneveld.

Contact

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCenergy.nl
T: 06-81429029

We communiceren periodiek nieuwe ontwikkelingen en voortgang op deze website, houdt u ons in de gaten?! Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectontwikkelaar voor dit zonneveld via diens contactgegevens.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik