Zonneveld Groenekan – De Bilt

Zonneveld Groenekan
Oppervlakte: ca. 14 hectare bruto (hierbinnen tevens de landschappelijke inpassing gelegen)
Stroomopbrengst: circa 16 Mwp
Aantal huishoudens die van de zonne-energie voorzien kunnen worden: circa 5.300
Ligging: perceel in Groenekan, gelegen langs het Beukenburgerbos, aan de noordzijde begrenst door de Nieuwe Weteringsweg
Planning: operationeel in 2024

Bovenstaand kaartbeeld betreft de contouren van het plangebied. Dit project wordt ontwikkeld door Gijs van Heemstra. Voor vragen kunt u contact opnemen via:

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCEnergy.nl
T: 06-81429029

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Laatste nieuws:

15 september heeft LC Energy ondergenoemde Uitgangspunten notitie uitgestuurd naar de omwonenden met wie LC Energy in contact is getreden. Per de verzending van dit document heeft LC Energy geadresseerden verzocht hun reactie te geven op dit document.

25 augustus heeft LC Energy circa 30 direct omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Groenekan. In de brief zijn ontvangers uitgenodigd een afspraak met LC Energy te maken om nader over de plannen te worden geïnformeerd. In de weken volgend op de post hebben diverse afspraken tussen de aangeschreven omwonenden en LC Energy plaatsgevonden. Van ieder gesprek is een verslag gemaakt dat opgestuurd is aan de respectievelijke omwonenden, ter becommentariëring en/of akkoord. LC Energy heeft uitgedragen omwonenden op de hoogte te houden van de nadere planvorming, waarin de commentaren en suggesties van omwonenden en andere belanghebbenden zo veel als mogelijk zijn verwerkt.

Gemeentebeleid

Via deze link vindt u het beleid voor zonnevelden van gemeente De Bilt.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik