Zonneveld Groenekan – De Bilt

Algemeen

Oppervlakte: 14 hectare
Stroomopbrengst: 16 MWp
Aantal huishoudens: ca. 5.300
Minder CO2 uitstoot: 6.500 ton/jaar

Ligging

perceel in Groenekan, gelegen langs het Beukenburgerbos, aan de noordzijde begrenst door de Nieuwe Weteringsweg

Bovenstaand kaartbeeld betreft de contouren van het plangebied.

Planning

operationeel in 2024

Contact

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCEnergy.nl
T: 06-81429029

Nieuws

15 september heeft LC Energy ondergenoemde Uitgangspunten notitie uitgestuurd naar de omwonenden met wie LC Energy in contact is getreden. Per de verzending van dit document heeft LC Energy geadresseerden verzocht hun reactie te geven op dit document.

25 augustus heeft LC Energy circa 30 direct omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Groenekan. In de brief zijn ontvangers uitgenodigd een afspraak met LC Energy te maken om nader over de plannen te worden geïnformeerd. In de weken volgend op de post hebben diverse afspraken tussen de aangeschreven omwonenden en LC Energy plaatsgevonden. Van ieder gesprek is een verslag gemaakt dat opgestuurd is aan de respectievelijke omwonenden, ter becommentariëring en/of akkoord. LC Energy heeft uitgedragen omwonenden op de hoogte te houden van de nadere planvorming, waarin de commentaren en suggesties van omwonenden en andere belanghebbenden zo veel als mogelijk zijn verwerkt.

Gemeentebeleid

Via deze link vindt u het beleid voor zonnevelden van gemeente De Bilt.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik