Zonneveld Wijkerbroek

Welkom op de projectpagina van Zonneveld Wijkerbroek!


Laatste nieuws:

28 Mei organiseren LC Energy, de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en Sunvest samen een digitale inloopavond voor bewoners in gebied Het Wijkerbroek. Zie hier onze uitnodigingsbrief.

Informatie over het hoe en waarom van digitale inloopavonden vindt u hier.

2 Juni organiseren we met Sunvest en EWEC een tweede digitale inloopavond; voor deelname staat deze sessie open voor de hele gemeente Wijk bij Duurstede. Zie hier onze uitnodiging voor deze avond.

16 April heeft de gemeente Wijk bij Duurstede 4 van de 8 ingediende principeverzoeken goedgekeurd om de vervolgfase in te gaan, het – onder voorwaarden – mogen indienen van een vergunningaanvraag. Ons plan voor Zonneveld Wijkerbroek bevindt zich onder de 4 uitgekozen kandidaten.

Klik hier voor de gemeentelijke website ten aanzien van alle ingediende plannen en de uitslag van de selectieprocedure.


Onderstaand leest u over onze plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Wijkerbroek in de gemeente Wijk bij Duurstede. Door middel van de volgende links kunt u doorklikken naar de thema’s:

  • Beleid gemeente, haar kansenkaart en de procedure voor ontwikkelaars
  • Landschappelijke inpassing (zie onder; aan deze verdiepingspagina wordt gewerkt)
  • Biodiversiteit en meervoudig grondgebruik (zie onder; aan deze verdiepingspagina wordt gewerkt)
  • Omgevingsproces (zie onder; aan deze verdiepingspagina wordt gewerkt)
  • Financiële participatie (zie onder; aan deze verdiepingspagina wordt gewerkt)

 

LC Energy ontwikkelt Zonneveld Wijkerbroek

In Wijkerbroek heeft LC Energy met meerdere landeigenaren een overeenkomst gesloten. Om op hun gronden een zonneveld te ontwikkelen. Deze grondeigenaren onderscheiden zich van anderen. Vanwege hun huidig grondgebruik in de vorm van fruitteelt en wel hoofdzakelijk door de (hardfruit) teelt van peren.

Fruittelers

In samenwerking met onder andere deze fruittelers beoogt LC Energy een zonneveld te ontwikkelen in het gebied. Doordat boomgaarden vaak aan het zicht onttrokken zijn door middel van windhagen, verandert er weinig aan het landschappelijke beeld van het Wijkerbroek, dat wordt gekenmerkt door weilanden en een aantal oude griendbossen. Dit zijn uitvalplekken voor dieren in de omgeving. Daarnaast bevinden zich meerdere in- en uitlaat plaatsen voor dieren in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor is het gebied tevens een doortrek plaats van wild.

LC Energy wil bij de ontwikkeling van het park deze functie van het landschap versterken door het diverser maken van de hagen rondom het park zodat deze een toevoeging vormen aan de griendbossen en er meer ruimte voor flora en fauna ontstaat.

– De Perenteelt (hardfruit) sector staat al jaren onder druk. Mede vanwege de boycot sinds 2014 op levering aan Rusland en de klimatologische veranderingen (droogte versus incidenteel flinke hagelbuien);

– Telers van hardfruit hebben te maken met een dalende marktvraag tegenover een groot Europees aanbod.

De economische vooruitzichten van de perenteelt zijn zorgwekkend; zie ook: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/fruitteelt/.

Bovendien hebben we lokaal deels te maken met grondeigenaren die geen opvolging hebben, gepensioneerd zijn of tegen hun pensioen aan zitten. Door op de gronden van deze landeigenaren een zonneveld aan te leggen, wordt hen een nieuw economisch perspectief geboden. Zo dragen we samen bij aan de energiedoelstellingen van de gemeente Wijk bij Duurstede en hebben we een kans om meer biodiversiteit te realiseren.

Dat is goed voor onze gezondheid en het milieu en zo gaan economie en ecologie hand in hand.

Landschappelijke inpassing

Voor de ontwikkeling van Zonneveld Wijkerbroek werkt LC Energy samen met de landschapsarchitecten, ecologen en ruimtelijke ordening specialisten van bureau Eelerwoude. De adviseurs van Eelerwoude kunnen bogen op langjarige succesvolle ervaring in het helpen realiseren van landschappelijk verantwoorde oplossingen.

Hierbij wordt, ook in Wijkerbroek, de inrichting afgestemd op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op die manier nemen we niet alleen de omwonenden in het gebied mee, maar ook actuele onderwerpen als biodiversiteit en meervoudig landgebruik.

LC Energy en Eelerwoude zoeken hiertoe ook nadrukkelijk het contact op met de wetenschap, zoals met Wageningen Universiteit en Research (WUR). En met lokale natuur- en milieu organisaties, het Waterschap, Rijkswaterstaat en andere bij de natuur betrokken partijen.

Omgevingsproces

LC Energy betrekt de burgers/omwonenden niet alleen ten aanzien van de landschappelijke inpassing, dat doen we veel breder. Zo hebben wij al in een vroeg stadium van onze verkenningen voor de ontwikkeling van het zonneveld Wijkerbroek, alle directe en ook de verder afgelegen buurtbewoners schriftelijk verwittigd over onze plannen. We hebben vervolgens meerdere zogenaamde keukentafel gesprekken aan huis gevoerd en we hebben 2 x een inloopavond gehouden.

De inventarisatie van wensen en bezwaren die we hebben opgehaald, is meegenomen in onze ontwerpen. We blijven overigens graag in contact met belanghebbenden en zullen informatie blijven verstrekken en ophalen.

Financiële participatie

Eén van de wensen van de gemeente Wijk bij Duurstede is om haar inwoners mee te kunnen laten profiteren in financiële zin. LC Energy heeft hiervoor een 10-punten gemeenschapsaanbod ontwikkeld. Een van de punten in dit plan betreft de financiële investering die wij dienen te realiseren om het zonneveld te kunnen ontwikkelen. Het volledig aanbod vindt u hier.

Voor Zonneveld Wijkerbroek biedt LC Energy dan ook de mogelijkheid aan om voor een aanzienlijk deel van haar investering, de financiële middelen op te halen bij de bewoners van Wijkerbroek. En desgewenst in heel Wijk bij Duurstede. Hierdoor kan men mee investeren en een heel wat aantrekkelijker rendement realiseren dan menige bank momenteel aan rente uitkeert.

Wij hebben contact met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) om deze en ook andere voordelen op het gebied van duurzame energie samen aan de inwoners van Wijk bij Duurstede te kunnen aanbieden.


Ondertussen blijven wij graag in contact met alle belanghebbenden. Sommigen zullen wij actief benaderen.

Voor wie behoefte heeft om met ons in contact te treden, kunt u de Project Ontwikkelaar van Zonneveld Wijkerbroek, Gijs van Heemstra bereiken via telefoonnummer 06-81429029 of per email gijs@lcenergy.nl.

We communiceren periodiek nieuwe ontwikkelingen en voortgang op deze website, houdt u ons in de gaten?!

 

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik