Namens LC Energy, de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en Sunvest willen wij u hierbij graag uitnodigen voor een digitale inloopavond op 2 juni om u te informeren over zonneveld initiatieven. Het betreft de zonnevelden die in ontwikkeling zijn door LC Energy en door Sunvest in samenwerking met EWEC in gebied Het Wijkerbroek. Hieronder ziet u de locatie van de gebieden waar het om gaat.

Plangebied zonnevelden Sunvest en LC Energy in het Wijkerbroek

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in haar 2018 coalitieakkoord ‘Denken, Durven, Daadkracht!’ als doel gesteld dat Wijk bij Duurstede in 2030 energieneutraal moet zijn en dat per 2023 16% duurzame energie dient te worden opgewekt. Het realiseren van deze zonnevelden zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Half december 2019 accordeerde de gemeenteraad het beleidskader en een procedure voor ontwikkelaars. Eind januari bood de gemeente ontwikkelaars de mogelijkheid om een principeverzoek in te dienen.

Het initiatief van zowel LC Energy als ook van Sunvest zijn op 16 april als kansrijk beoordeeld. U kunt dit lezen via: https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat LC Energy en Sunvest hun plannen ter grootte van ongeveer 20 hectare – voor wat betreft de tegen het Amsterdam Rijnkanaal aangelegen velden – ten aanzien van de landschappelijke inpassing en ten aanzien van de communicatie, gezamenlijk ontwikkelen. Het plan van circa 9 hectare voor het veld tussen de Broekweg en de Romeinenbaan ontwikkeld LC Energy zelfstandig.

Nadat wij met de direct omwonenden, voor zover zij zicht hebben op het plangebied, gesprekken hebben gevoerd en voor een grotere groep van inwoners in en nabij het gebied Wijkerbroek een digitale inloopavond op 28 mei zullen hebben gehouden, waarbij een ieder zijn of haar vragen heeft kunnen stellen en meningen of suggesties heeft kunnen inbrengen (welke we – indien mogelijk – zullen hebben meegenomen in de planvorming), willen wij de (verrijkte) plannen ook met u delen.

In deze tijden van 1,5 meter afstand waarbij we geen evenementen op locatie mogen organiseren, nodigen wij u bij deze uit voor een digitale inloopavond op 2 juni 2020. Op de volgende pagina vindt u de details en hoe u zich kunt aanmelden voor deelname. Deze wijze van communiceren en de data zijn door de gemeente goedgekeurd.

2 juni digitale inloopavond

Op 2 juni organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze sessie zullen wij als initiatiefnemers, samen met een landschapsarchitect, onze plannen presenteren. Dit kunnen verrijkte plannen zijn ten opzichte van het kaartbeeld dat u bij deze brief aantreft. Wij optimaliseren onze plannen immers tot het moment van de digitale inloopavond van 2 juni. In de plannen die wij u gaan presenteren zullen de uitkomsten van een digitale inloopavond, op 28 mei, meegenomen zijn en teruggekoppeld worden. Deze eerdere inloopavond organiseerden wij speciaal voor de bewoners van en nabij het gebied Het Wijkerbroek. Op 2 juni zal bovendien een vertegenwoordiger van EWEC u informeren over de mogelijkheden tot financiële participatie in de zonnevelden. Zo kan de hele gemeente meeprofiteren van de zonnevelden!

Ten aanzien van de digitale inloopavond geldt:

U kunt input leveren en vragen stellen via de chat functie waarop wij u meteen reactie geven. Indien we meer tijd nodig hebben om uw vraag volledig te kunnen beantwoorden, zullen wij u ná deze digitale inloopavond per email reactie geven. De presentatie, vragen en antwoorden worden allemaal schriftelijk vastgelegd. Er wordt ook een concept verslag van de sessie gemaakt. Hierop kunt u reageren opdat we alle input mee kunnen nemen voor een definitief verslag. Ook kunt u de uitzending later terugkijken en alsnog vragen aan ons mailen.

Aanmelden voor de digitale inloopavond – aanmelden noodzakelijk om te kunnen deelnemen

Datum:                2 juni 2020

Tijdstip:               19:30 uur openen wij de digitale omgeving. De sessie zal ongeveer 1,5 uur duren.

Aanmelden:

Om u in te aan te melden voor deze digitale inloopavond kunt u nu al – en tot één uur voor de digitale inloopavond – een email sturen naar gijs@LCEnergy.nl of naar jeroen@sunvest.nl. Vermeld u in uw email alstublieft “Wijkerbroek 2 juni” en uw naam en adres, dan krijgt u van ons de inloggegevens en nadere informatie toegestuurd.

Afstemming met de gemeente

LC Energy, EWEC, Sunvest én ook de gemeente Wijk bij Duurstede hechten aan een degelijk en zorgvuldig omgevingsproces. Waarin iedereen gehoord kan worden en er schriftelijke vastlegging plaatsvindt van vragen en antwoorden. De bovenstaande wijze en de data van het digitaal met u communiceren, in deze tijden van Corona restricties, hebben wij met de gemeente afgestemd.

Mocht u (andere) vragen hebben, dan kunt u bellen met Gijs van Heemstra via 06 81 429 029 of een e-mail sturen naar gijs@lcenergy.nl of met Jeroen Schmaal via 06 19 206 307 of per email jeroen@sunvest.nl

Met vriendelijke groet, namens LC Energy, de EigenWijkse Energie Coöperatie en Sunvest

Gijs van Heemstra, Marc Gnodde en Jeroen Schmaal

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.