Wageningen/Utrecht, 11 mei 2020

Geachte heer / mevrouw,

Namens LC Energy, de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en Sunvest willen wij u hierbij graag uitnodigen voor een digitale inloopavond op 28 mei om u te informeren over zonneveld initiatieven. Het betreft de zonnevelden die in ontwikkeling zijn door LC Energy en door Sunvest in samenwerking met EWEC in gebied Het Wijkerbroek. Hier treft u een afbeelding aan van de locatie van de gebieden waar het om gaat: Zonnevelden Wijkerbroek

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in haar 2018 coalitieakkoord ‘Denken, Durven, Daadkracht!’ als doel gesteld dat Wijk bij Duurstede in 2030 energieneutraal moet zijn en dat per 2023 16% duurzame energie dient te worden opgewekt. Het realiseren van deze zonnevelden zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Half december 2019 accordeerde de gemeenteraad het beleidskader en een procedure voor ontwikkelaars. Eind januari bood de gemeente ontwikkelaars de mogelijkheid om een principeverzoek in te dienen.

Het initiatief van zowel LC Energy als ook van Sunvest zijn op 16 april als kansrijk beoordeeld. U kunt dit lezen via: https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat LC Energy en Sunvest hun plannen ten aanzien van de landschappelijke inpassing en ten aanzien van de communicatie, gezamenlijk ontwikkelen.

Nadat wij met de direct omwonenden, voor zover zij zicht hebben op het plangebied, gesprekken hebben gevoerd en hun mening en suggesties indien mogelijk hebben meegenomen in de planvorming, willen wij de plannen ook met u delen.

In deze tijden van 1,5 meter afstand waarbij we geen evenementen op locatie mogen organiseren, nodigen wij u bij deze uit voor een digitale inloopavond op 28 mei 2020. Op de volgende pagina vindt u de details en hoe u zich kunt aanmelden voor deelname. Deze wijze van communiceren en de datum zijn door de gemeente goedgekeurd.

Aanmelden voor de digitale inloopavond

Datum:               28 mei 2020

Tijdstip:               19:30 uur openen wij de digitale omgeving. De sessie zal ongeveer 1,5 uur duren.

Aanmelden:

Om u aan te melden voor deelname aan de digitale inloopavond kunt u nu al – en tot één uur voor de digitale inloopavond – een email sturen naar gijs@LCEnergy.nl of naar jeroen@sunvest.nl  Vermeld u in uw email alstublieft “Wijkerbroek 28 mei” en uw naam en adres, dan krijgt u van ons de inloggegevens en nadere informatie toegestuurd.

28 Mei eerste digitale inloopavond

Tijdens deze digitale inloopavond op 28 mei presenteren wij, LC Energy, EWEC en Sunvest, samen met een landschapsarchitect ons gezamenlijk landschappelijk inpassingsplan.

2 juni tweede digitale inloopavond

Op 2 juni organiseren wij een tweede inloopavond, die wij u hierbij alvast aankondigen. U krijgt voor deze, wederom digitale, inloopavond een aparte uitnodiging in uw brievenbus. Tijdens de sessie op 2 juni zullen wij de uitkomsten van de avond van 28 mei, zoals eventuele aanpassingen in de landschappelijke inpassing, met u delen. Op 2 juni zal bovendien een vertegenwoordiger van de EWEC deelnemen. EWEC zal u dan informeren over de mogelijkheden tot financiële participatie in de zonnevelden.

Ten aanzien van beide digitale inloopavonden geldt:

U kunt input leveren en vragen stellen via de chat functie waarop wij u meteen reactie geven. Indien we meer tijd nodig hebben om uw vraag volledig te kunnen beantwoorden, zullen wij u ná deze digitale inloopavond per email reactie geven. De presentatie, vragen en antwoorden worden allemaal schriftelijk vastgelegd. Er wordt ook een concept verslag van de sessie gemaakt. Hierop kunt u reageren opdat we alle input mee kunnen nemen voor een definitief verslag. Ook kunt u de uitzending later terugkijken en alsnog vragen aan ons mailen.

Afstemming met de gemeente

LC Energy, EWEC, Sunvest én ook de gemeente Wijk bij Duurstede hechten aan een degelijk en zorgvuldig omgevingsproces. Waarin iedereen gehoord kan worden en er schriftelijke vastlegging plaatsvindt van vragen en antwoorden. De bovenstaande wijze en de data van het digitaal met u communiceren, in deze tijden van Corona restricties, hebben wij met de gemeente afgestemd.

Mocht u al (andere) vragen hebben, dan kunt u bellen met Gijs van Heemstra via 06 81 429 029 of een e-mail sturen naar gijs@lcenergy.nl of met Jeroen Schmaal via 06 19 206 307 of per email jeroen@sunvest.nl

Met vriendelijke groet, namens LC Energy, de EigenWijkse Energie Coöperatie en Sunvest

Gijs van Heemstra, Marc Gnodde en Jeroen Schmaal

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.