Studenten denken met hackathon mee over onze zonneparken
Waterstof en zonne-energie in combinatie met landbouwgrond maken zonneparken klaar voor de toekomst

LC energy heeft twee projecten ingestuurd voor een hackathon, georganiseerd vanuit het Centre voor Sustainability. Studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam kunnen meedenken over maatschappelijke opgaven.

Groen waterstof

Wij zijn steeds bezig met vernieuwing in het kader van de energietransitie. De studenten kunnen vanuit hun verschillende achtergrond hierover meedenken. Voor ons is het fijn dat er met een frisse blik naar onze plannen wordt gekeken. Wellicht komen studenten met verrassende inzichten bij de opgaven waar wij voor staan.
De ene case gaat over groen waterstof. Het elektriciteitsnet raakt langzaam overbelast en er is steeds minder steun vanuit lokale gemeenschappen voor zonneparken om energie op te wekken. Dat is begrijpelijk en wij zoeken dan ook naar manieren om de portfolio uit te breiden. Het produceren van groene waterstof met zonneparken is een optie die we graag verder onderzoeken.

Eerste stappen

Dit vergt echter meer kennis, ervaring en vroegtijdige investeringen om een marktaandeel te verwerven. Studenten kunnen ons wellicht helpen met het nadenken over hoe we de eerste stappen in die richting het best kunnen zetten. Interessante vraagstukken liggen op het gebied van productie, opslag, transport en uiteindelijk consumptie. Ook de benodigde technologieën en met bijbehorende kosten, de technologische ontwikkelingen in de nabije toekomst en de consumentenmarkt voor waterstof zijn relevant. We ontwikkelen op dit moment een zonnepark in Groningen op een voormalig gasveld. Daar gaan we experimenteren met de productie van waterstof.

 

Dubbel grondgebruik

Grond is schaars in het dichtbevolkte Nederland. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het opwekken van zonne-energie te combineren met agrarische activiteiten.
Het probleem echter is dat de financiële opbrengsten van zonneparken onder druk staan. Het hoger plaatsen van panelen om landbouw onder panelen mogelijk te maken is met de huidige financiële business-case niet haalbaar. Daarom zoeken we een manier om de combinatie toch mogelijk te maken. Een onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld zijn welke gewassen goed groeien in de schaduw van zonnepanelen.

We hopen dat studenten ons kunnen helpen met creatieve ideeën en nieuwe inzichten. Ons doel is vooral om jonge mensen te laten meedenken over echte vernieuwing in de energietransitie. De plannen gebruiken we bij de ontwikkeling van onze zonneparken. Zes studenten hebben zich aangemeld om met ons mee te denken over deze maatschappelijk relevante onderwerpen.

Friso Huizinga

Managing Director LC Energy

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.