Flexibel en daadkrachtig

De kracht van LC Energy ligt in het zien en pakken van kansen voor duurzame energie. Deze kracht is cruciaal voor de het vormgeven van de energietransitie in Nederland.

Duurzame energieprojecten rusten altijd op drie pijlers: geschikt land, geldend overheidsbeleid, en een geschikte aansluiting op het energienetwerk. Deze driehoek is waar het voor ons om draait. Onze werkwijze kan vanzelfsprekend niet om anderen heen. Ze vraagt juist om nauwe samenwerking. Alleen wanneer overtuigde landeigenaren de waarde van hun land willen benutten, gemeentes resoluut om tafel gaan en een wederkerige relatie is ontstaan met de netbeheerders, leggen alle partijen samen een puzzelstukje van een groter geheel.

LC Energy faciliteert deze samenwerking en vertrouwt op diepgaande dialoog, met omwonenden, experts, en betrokkenen. Weten we deze drie pijlers samen te brengen, dan volgt er duurzaam resultaat.

Land

Beleid

Netwerk

Partners voor de transitie

Het oplossen van de energiepuzzel doen we niet alleen. LC Energy profiteert als dochterondernemer van twee ervaren transitiepartners QING Engineering en Low Carbon, die knowhow, ervaring en kapitaal ter beschikking stellen. Dat partnerschap resulteert in een ongekende samenkomst van flexibiliteit en daadkracht. Dit zijn essentiële ingrediënten voor de realisatie van complexe, omvangrijke projecten in de energietransitie.

Transitiepartners

Meer weten over een traject? Friso Huizinga vertelt je graag meer.

Biodiversiteit

LC Energy geeft (voormalige) agrarische gronden of stortplaatsen een duurzame bestemming én zorgt voor verrijking van de natuur. We halen kavels uit de intensieve landbouw en laten ze letterlijk opbloeien. Onze zonneparken en batterijparken zijn hierdoor niet alleen gunstig voor de mens, ook voor het milieu, de flora en fauna. Met als doel: een gezonde en structurele biodiversiteit.

Biodiversiteit

Belanghebbenden

De ontwikkeling van een zonnepark of een batterijpark is een uitdagend project. LC Energy brengt de vele (en soms tegenstrijdige) belangen van belanghebbenden in kaart en verwerkt deze in het ontwikkelplan. Een energiepark moet technisch en financieel haalbaar zijn, maar minstens zo belangrijk: het moet veilig zijn, met meerwaarde voor de biodiversiteit én tevreden omwonenden.

Belanghebbenden

Onderzoek, beheer en eigenaarschap

Voor alle onderdelen van de energietransitie is onderzoek en innovatie essentieel. Daar werken we aan mee. We doen onderzoek naar een goede landschappelijke inpassing van zonneparken en batterijsystemen. We werken met partners aan verschillende wetenschappelijke projecten. We zoeken naar manieren om de systemen circulair aan te leggen. We zitten in een denktank opgericht om de biodiversiteit mee te laten profiteren met de energietransitie. LC Energy vindt het belangrijk dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar kansen en gevolgen van de ingrepen in ons landschap, en daar werken we graag aan mee.

Onderzoek en innovatie

Biodiversiteit

Lees meer

Biodiversiteit

Lees meer

Belanghebbenden

Lees meer

Onderzoek en innovatie

Lees meer