Biodiversiteit

We noemen onszelf niet voor niets specialist op het gebied van biodiversiteit. Zonneparken kunnen goed zijn voor flora en fauna, als ze goed zijn ingericht. Natuur komt letterlijk tot leven als er wordt gestopt met bestrijdingsmiddelen en het gebied rust krijgt. Daarbij bieden zonnevelden een mix van zon en schaduw en worden paden nauwelijks bewandeld door mensen. Planten en insecten krijgen vrij spel.

Bij de inrichting van onze projecten houden we veel rekening met het bevorderen van biodiversiteit. Bijvoorbeeld door ruimte open te laten tussen panelen, het plaatsen van bijenkasten, insectvriendelijke mengsels in te zaaien en hekken doorlaatbaar te maken voor kleine (zoog)dieren.

Eelerwoude landschapsarchitecten

Eelerwoude is op weg naar 100% natuurinclusief en is een adviesbureau wat werkt aan alle drie de planfases: ontwikkelen, inrichten en beheren. Ze werken klimaatbewust en zetten zich in voor het verhogen van de biodiversiteit, de energietransitie en een gezonde leefomgeving. Bijdrage aan de ontwikkeling van zonneparken en batterijen past daarom goed! Om die reden werken we integraal samen met de gerenommeerde adviseurs van Eelerwoude. Denk aan ecologen, landschapsarchitecten, planologen en duurzaamheidsadviseurs. Dit resulteert in plannen voor de landschappelijke inpassing van onze projecten. Met daarin concrete maatregelen die de biodiversiteit verhogen. Denk hierbij aan natuurvriendelijke oevers, landschapselementen van inheemse struiken en bomen en kruidenrijke graslanden.

Voor de lange termijn stellen we samen met Eelerwoude een natuurbeheerplan op. Daarmee dragen onze projecten hun steentje bij aan de omgeving. Onze zonneparken bestaan voornamelijk uit zonnepanelen en kruidenrijk grasland binnen de hekken, waar mogelijk omzoomd door opgaande groene randen passend bij het omliggende landschap. De te zaaien bloemzaden stemmen we af op de behoefte van de lokale flora en fauna. Welke plant- en diersoorten willen we aantrekken of in stand houden?

Mark Elshof, Eelerwoude:

“De tijd van grote kale vlaktes vol met glinsterende zonnepanelen is voorbij. Samen met LC Energy creëren we zonneparken die duurzame energie leveren, een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en soms ook nog een recreatieve en educatieve functie hebben. Denk bijvoorbeeld aan het houden van (pluim)vee, het plaatsen van bijenkasten of het telen van groenten rondom de zonnepanelen. Samen zorgen we voor goed renderende zonneparken waar grondeigenaren trots op kunnen zijn en omwonenden blij van worden.”

Lees meer

Levend Archief

Bij projecten werken we samen met het Levend Archief, een stichting die zich inzet voor het behoud van de verscheidenheid aan planten. Op dit moment wordt een groot aantal soorten in hun voortbestaan bedreigd. Het Levend Archief wil die inheemse bedreigde soorten veiligstellen door de zaden te verzamelen, te kweken en in de oorspronkelijke regio’s in te zaaien. Het behoud van zoveel mogelijk planten is belangrijk voor diversiteit en dat is weer essentieel om het ecosysteem gezond te houden. De zadenbank dient nog een doel. Er zijn steeds minder insecten. Juist die insecten hebben belang bij bloemen en planten. LC Energy plant de zaadjes bij aanleg van de zonnevelden.

Lees meer

Buitenmeesters

Een zonnepark biedt veel meer kansen dan alleen het opwekken van energie. De zonneparken van LC Energy gaan gepaard met een betere herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap en verbeteringen van de biodiversiteit. Maar met een goed plan alleen ben je er niet…

Om onze natuurinclusieve doelstellingen daadwerkelijk te behalen zijn specialisten op het gebied van natuurtechniek nodig in de uitvoering. Buitenmeesters – Groene uitvoerders verzorgd de aanleg en het onderhoud van de landschappelijke elementen en zetten hun kennis en ervaring in om de maximale natuurwaarden uit het ontwerp te halen. Zij streven ernaar het plan te laten slagen zoals het bedoeld is, niet alleen op papier maar daadwerkelijk buiten in de uitvoering maken zij het verschil.

Jelle ter Braak, Buitenmeesters:

‘’Met veel passie mogen wij prachtige landschapselementen realiseren op de zonneparken van LC Energy. Van het ontgraven van natuurvriendelijke oevers tot het inplanten van diverse streekeigen beplantingen en het inzaaien van rijkbloeiende inheemse kruidenmengsels. Bij alle keuzes maken we een afweging hoe we de biodiversiteit nog verder kunnen verhogen of hoe we duurzamer te werk kunnen gaan door bijvoorbeeld de inzet van elektrisch materieel. Een belangrijke ontwikkeling waar we ons graag voor inzetten. Het is dan ook gaaf om te zien dat dit ook werkelijk zo tot uitvoering komt!"

Het beheer en onderhoud in de jaren daarna is minstens net zo belangrijk. We stellen een concreet onderhoudsplan op waarin precies staat wanneer welke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. In de beginjaren zorgen we ervoor dat de nieuwe aanplant voldoende water krijgen, we monitoren of er uitval is en planten indien nodig bij. Daarnaast worden bomen en houtsingels gesnoeid zodat er niet te veel schaduw op de panelen komt. Door dit gefaseerd toe te passen blijft het zicht op het park beperkt en blijft er altijd voldoende over voor de natuur. Doordat we zo betrokken zijn kunnen we tijdig bijsturen. We zijn pas tevreden als een gebied zich op de juiste wijze ontwikkelt.

Lees meer

Geen antwoord op uw vraag? Friso Huizinga vertelt je graag meer.