Onderzoek en innovatie

Het ontwerpen, procesmatig begeleiden en realiseren van zonne- en batterijparken doet LC Energy vanuit de overtuiging dat we verantwoording moeten afleggen voor ons energieverbruik. Toekomstige generaties, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, worden immers geconfronteerd met ons gedrag. Dat beseffen is één, het succesvol ombuigen is twee. LC Energy draagt daarom graag bij aan de versnelling van de energietransitie. Wij nemen deze taak heel serieus. Dit komt tot uiting in onze unieke aanpak, waarbij wij de belanghebbenden centraal stellen, en streven naar een goede biodiversiteit rondom elk energiepark. Daarnaast vinden wij dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt na oplevering van een zonnepark. Wij blijven actief betrokken én blijven investeren in kennis en kunde.

Toekomstige potentie

Het grootschalig implementeren van zonne-energie staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. De eerste zonneparken dateren ‘slechts’ uit 2011. Sterker nog: het grootschalig integreren en implementeren van zonneparken in het Nederlandse landschap wordt past gedaan sinds 2017. Echter, zonne-energie omvat veel potentie voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Een realistische schatting is dat in 2050 Nederland om en nabij 45.000 hectare aan zonneparken zal bevatten.

Onderzoek naar landschappelijke inpassing

Het maximale potentieel voor zonne-energie op daken is in Nederland door DNV-GL & PBL in 2014 berekend op 60.000 hectare. Dit is bij lange na niet genoeg om te voorzien in onze energiebehoefte. Zonneparken op (voormalige) agrarische gronden zijn dus een waardevolle volgende stap. Gezien de toekomstige prominente rol van zonne-energie in ons landschap en het gebrek aan kennis van een goede landschappelijke inpassing, is het volgens ons erg belangrijk dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de kansen en toepassing van grootschalige zonneparken. Zeker nu er in ons land pas de eerste duizend hectare zijn gerealiseerd.

Wageningen Universiteit & Research (WUR)

Wij vinden dat zonneparken zo efficiënt mogelijk moeten worden ingericht. Zodat ze enerzijds rendabel zijn, maar anderzijds ook optimaal bijdragen aan een multifunctioneel landschap. Waarbij natuurlijke processen worden gerealiseerd of hersteld en gestreefd wordt naar een goede biodiversiteit. Het is inmiddels bekend dat zonneparken, mits hier goed op wordt ingespeeld, kansen bieden voor de vestiging en toename van insecten en andere fauna in het gebied. LC Energy zet zich derhalve samen met Wageningen Universiteit & Research (WUR) in voor onderzoek naar zonneparken en hun inpassing. Hierbij spelen vele aspecten een rol. Vrijwel al deze aspecten komen samen in één van onze projecten, die van Zonnepark Nergena. Om deze reden ontwikkelen wij dit park mede tot een onderzoeksfaciliteit, zodat de WUR op dit park belangrijke (onafhankelijke) researches kan doen. De onderzoeksresultaten zullen van nationaal belang zijn en t.z.t. openbaar worden gemaakt.

Bezoek website

Innovatieve invalshoeken en oplossingen

De WUR is altijd op zoek naar nieuwe verbanden en inzichten. Zo is nog niet exact bekend hoe de vegetatiegroei maximaal bevorderd kan worden. Een zonnepark heeft namelijk invloed op de hoeveelheid zonlicht en hemelwater welke de bodem bereikt. De bodemsamenstelling en de groei van flora zijn hiervan sterk afhankelijk. De onderzoekers van de WUR kiezen altijd voor innovatieve invalshoeken en oplossingen. In dit specifieke geval: door verschillende hoogtes en breedtes van (en afstand tussen) de zonnepanelen kan hiermee geëxperimenteerd worden. Tot slot zal ook de beleving van het zonnepark door de mens gemeten worden in het onderzoek, want hoewel onze zonneparken minimaal zichtbaar zijn, omwonenden hebben met recht een mening over een zonnepark in hun omgeving.

Geen antwoord op uw vraag? Friso Huizinga vertelt je graag meer.