Zonneparken

met puur vermogen

Zonne-energie is een cruciale schakel in het nieuwe landschap van duurzame energie. Met omvangrijke zonneparken benutten we die potentie ten volle. LC Energy heeft samen met partners meerdere grootschalige zonneparken ontwikkeld en opgeleverd. Tezamen zijn deze parken, die verspreid liggen door heel Nederland, goed voor de stroomlevering aan duizenden huishoudens. We kijken naar geschikte locaties, op agrarische grond die zich leent voor de ontwikkeling van zonne-energie. Innovatieve technologie en kennis zijn leidend bij de ontwikkeling van de zonneparken. Bij de implementatie staat zorgvuldig contact met alle omwonenden en betrokkenen voorop.

Zonneparken

Alle projecten

Met oog voor ecologie

Ecologie is geen holle belofte, wanneer landbouwgrond voor het eerst in tijden kan rusten. Samen met Wageningen University en Research (WUR) en TNO doen we ecologisch onderzoek en experiment om biodiversiteit op zonneparken te vergroten.

Lees meer