Batterijpark Wormerland

Algemeen

In een batterijpark staan batterijen die helpen om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Het batterijpark in Wormerland is in ontwikkeling. Op dit moment wordt de omgeving betrokken bij de uitwerking van het plan.

Oppervlakte: 3 hectare

Oppervlakte ecologische inpassing: 1,5 ha

Vermogen van de batterijen: 150 MW

Landschappelijke inpassing

Vanuit de landschapsanalyse komen een aantal elementen naar voren die dit gebied uniek maken. Deze elementen worden ingezet bij de uitwerking van het concept inrichtingsplan. Daarmee zorgen we ervoor dat de kwaliteiten van het gebied behouden blijven en daarmee de ontginningsgeschiedenis van Wijdewormer beschermd blijft. Daarnaast zijn er kansen waarmee de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het gebied kan worden versterkt.

Uitgangspunten voor het concept inrichtingsplan:

Inspelen op de huidige kavelstructuur.
Afstand houden van unieke landschapselementen.
De openheid (en de beleving hiervan) zo min mogelijk aantasten.
De natuurwaarde verhogen.

Planning

2e inloopavond

Adres:              Wijdewormerplein 3 in Neck
Datum:            Donderdagavond 21 september
Tijdstip:          Inloop tussen 19.00 tot 21.00

Contact

Contact: Carlein Maka
E: carlein@lcenergy.nl
T: 06-43013216

Project informatie

Inrichtingstekening (concept)

Impressie technische objecten

Visualisatie vanaf Jisperdijk

Visualisatie vanaf Noorderweg

 

Neem voor meer projectdocumentatie gerust contact met ons op.

projectfase

Inloopavond

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik