Zonnepark Agger – Woensdrecht

Algemeen

Oppervlakte: 13 hectare
Piekvermogen: 15 MWp
Aantal huishoudens: ca. 4500
Minder CO2 uitstoot: 6.500 ton/jaar

Ligging

Het plangebied is circa 13 hectare groot en ligt in het buitengebied van de gemeente Woensdrecht.

Landschappelijke inpassing

Het plangebied ligt ten oosten van de Agger, een ecologische verbindingszone, en ligt ten westen van Woensdrecht. Doordat het zonnepark naast een ecologische verbindingszone ligt, zijn er goede kansen om de natuurwaarden te verbeteren. LC Energy is van plan om transparante zonnepanelen te gebruiken, hierdoor krijgen de planten onder en tussen de panelen meer licht. Door overleg met natuurorganisaties willen we komen tot een sterke verbetering van de natuurkwaliteit.

Planning

Planning: Gemeente Woensdrecht wil in 2035 energieneutraal zijn. Naast energiebesparing en zon op dak wordt er ruimte geboden aan 50 hectare zonneparken. Zonnepark Agger is 1 van de 4 geselecteerd projecten die worden uitgenodigd om verder te ontwerpen. De Raad van State oordeelde in augustus 2023 dat de vergunning terecht was afgegeven. LC Energy start de voorbereidingen voor de bouw en hoop dat eind 2024 het park operationeel kan zijn.

Contact

Contact: Bram van der Beek – bram@lcenergy.nl

tel: 06 – 12 27 12 91

Downloads

Samenvatting project: Samenvatting zonnepark Agger

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik