Zonnepark Agger – Woensdrecht

Algemeen

Oppervlakte: 13 hectare
Piekvermogen: 15 MWp
Aantal huishoudens: ca. 4500
Minder CO2 uitstoot: 6.500 ton/jaar

Ligging: Het plangebied is circa 13 hectare groot en ligt in het buitengebied van

Landschappelijke inpassing: Het plangebied ligt ten oosten van de Agger, een ecologische verbindingszone, en ligt ten westen van Woensdrecht. Doordat het zonnepark naast een ecologische verbindingszone ligt, zijn er goede kansen om de natuurwaarden te verbeteren. LC Energy is van plan om transparante zonnepanelen te gebruiken, hierdoor krijgen de planten onder en tussen de panelen meer licht. Door overleg met natuurorganisaties willen we komen tot een sterke verbetering van de natuurkwaliteit.

Planning: Gemeente Woensdrecht wil in 2035 energieneutraal zijn. Naast energiebesparing en zon op dak wordt er ruimte geboden aan 50 hectare zonneparken. Zonnepark Agger is 1 van de 5 geselecteerd projecten die worden uitgenodigd om verder te ontwerpen.

Contact

Contact: Bram van der Beek – bram@lcenergy.nl

tel: 06 – 12 27 12 91

Downloads

Samenvatting project: Samenvatting zonnepark Agger

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik