Zonnepark Agger – Woensdrecht

Oppervlakte: … hectare
MWp:
Aantal huishoudens:
Minder CO2 uitstoot:

Ligging: Het plangebied is circa 13 hectare groot en ligt in het buitengebied van buurtschap Hoogenweg, net ten oosten van de kern van Hardenberg.

Landschappelijke inpassing: Het plangebied ligt ten oosten van de Agger, een ecologische verbindingszone, en ligt ten westen van Woensdrecht. Doordat het zonnepark naast een ecologische verbindingszone ligt, zijn er goede kansen om de natuurwaarden te verbeteren. LC Energy is van plan om transparante zonnepanelen te gebruiken, hierdoor krijgen de planten onder en tussen de panelen meer licht. Door overleg met natuurorganisaties willen we komen tot een sterke verbetering van de natuurkwaliteit.

Planning: Gemeente Woensdrecht wil in 2035 energieneutraal zijn. Naast energiebesparing en zon op dak wordt er ruimte geboden aan 50 hectare zonneparken. Zonnepark Agger is 1 van de 5 geselecteerd projecten die worden uitgenodigd om verder te ontwerpen.

Impressie:

Contact: Bram van der Beek – bram@lcenergy.nl

Bijzonderheden:

Samenwerken in tijden van Corona

Bij het ontwerpen van het park werken we graag samen met u als omwonende. Uw suggesties en kennis helpen ons om de juiste ontwerpkeuzes te maken. Tijdens deze Corona-periode organiseren we dit iets anders dan normaal. We doen dit op 3 verschillende manieren:

1. Wij houden u op de hoogte

Op deze website houden we alle ontwikkelingen bij. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief brengen we u ook regelmatig op de hoogte.

2. Interactief informatiepakket

Speciaal voor mensen die in de buurt van het zonnepark wonen ontwikkelen we een informatiepakket met een heldere uitleg van onze plannen. U kunt uw kennis en suggesties in beeld of woorden aan ons doorgeven. Zo weken we samen aan de plannen. Als u dit informatiepakket wilt ontvangen dan kunt u dit doorgeven met een mail aan bram@lcenergy.nl

3. (beeld)bellen

Op uw verzoek maken we ook graag een afspraak om te (beeld)bellen. Tijdens dit gesprek kunnen we u meer informatie geven over de plannen, we kunnen ingaan op de gevolgen op uw woonsituatie en uw vragen beantwoorden. U kunt hiervoor een afspraak maken via 06-12271291, of via bram@lcenergy.nl.

Downloads
Samenvatting project: Samenvatting zonnepark Agger

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik