Zonnepark Alteveer

in Alteveer

Panelen

Huishoudens

Hectare

MW

Alteveer, Stadskanaal

Projectfase

Laatste update: 01-12-2021

Het zonnepark wordt gerealiseerd op twee percelen, direct aan de noordkant van Alteveer. Het plangebied ligt aan de noordkant van de kern Alteveer, in de gemeente Stadskanaal. Het gebied is gelegen naast een grote autosloperij. De locatie van het zonnepark ligt direct aan de rand van de kern Alteveer. Het betreft enerzijds braakliggende gronden en anderzijds tijdelijk bos wat gekapt dient te worden. Door deze kap wordt de relatief grootschalige naastgelegen autosloperij weer zichtbaar. Door de realisatie van een zonnepark, welke zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast (met inheemse beplanting), wordt dit voorkomen. Omwonenden zijn nu gewend aan uitzicht op groen, wat met de realisatie van een zonnepark blijft gehandhaafd.

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik

Foto's

Updates

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Zonnepark Alteveer - Alteveer.

Bijzonderheden

Het populierenbos Alteveer zal gedeeltelijk verdwijnen om plaats te maken voor het zonnepark. Het bos is in de jaren 90 van de vorige eeuw geplant om een overschot aan landbouwgrond te kunnen benutten. Boeren kregen de mogelijkheid snelgroeiend hout te planten op braakliggende akkers. Van de tien hectare bos blijft de helft staan om de belangrijke natuurwaarde intact te houden. Elders in Groningen wordt de overige vijf hectare herplant, met grotere biodiversiteit.

Meer weten over dit project? Georg van den Berg vertelt je graag meer.