Zonnepark Keppelseweg – Doetinchem

Plangebied van Zonnepark Keppelseweg in Doetinchem.

Algemeen

Oppervlakte:  8,5 hectare
MWp: 8
Aantal huishoudens: 2.500
CO2 reductie: 4.903.500 KG per jaar

Ligging

Het zonnepark wordt ontwikkeld in het buitengebied van Doetinchem aan de Keppelseweg.

Landschappelijke inpassing

Het plangebied ligt aan de N317, tussen de kernen Langerak en Doetinchem. Aan de west- en noordzijde van het plangebied staat bosbeplanting, met een uitgebreid padenstelsel. Deze beplanting maakt onderdeel uit van landgoed Hagen.

Planning

De plannen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad en liggen ter inzage vanaf 9 maart t/m 19 april 2022. De stukken worden digitaal beschikbaar gesteld in het loket bouwen en wonen op de website van de gemeente Doetinchem evenals op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Impressie

Impressie via bovenstaande afbeelding en details in de presentatie uit onderstaande digitale informatieavond

Contact

Friso Huizinga
Friso@lcenergy.nl
06 – 23 16 09 67

Bijzonderheden

Laatste nieuws

1 April is het participatieproces document geplaatst. Via deze link Participatie document Zonneveld Keppelseweg kunt u lezen hoe de belanghebbenden betrokken en geïnformeerd zijn ten aanzien van de plannen voor Zonneveld Keppelseweg.

18 Februari hield LC Energy een digitale informatieavond inzake de laatste stand van zaken van de ontwikkeling van Zonnepark De Keppelseweg in Doetinchem. Tijdens deze digitale informatieavond presenteerden wij de stand van zaken. Wij nodigden u uit hier uw mening over te geven en hierover vragen te stellen die wij beantwoorden.

De Gemeente en wijzelf hechten aan een zorgvuldig participatieproces met omwonenden. Waar mogelijk zullen we uw input meenemen voor optimalisatie van het zonnepark. De uitzending werd opgenomen en kan via deze link teruggekeken worden.

Alle vragen en antwoorden zijn eveneens vastgelegd. Het verslag van de avond kunt u lezen in het Participatie document Zonneveld Keppelseweg (zie hierboven onder de alinea die begint met “1 April..”). Het daarin opgenomen definitief verslag is gevolgd uit het concept verslag waarop eventuele reacties zijn gegeven. Door het hebben kunnen houden van een digitale informatieavond hebben we samen met u de verandering, door de komst van een zonneveld in uw gemeente, onder de corona omstandigheden, optimaal met u kunnen afstemmen.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik