Zonnepark Veenweg

in Ter Apel

Panelen

Huishoudens

Hectare

MW

Ter Apel, Westerwolde

Projectfase

Laatste update: 01-01-2024

Dit project bestaat uit twee delen. Het eerste deel is onlangs gerealiseerd en is goed voor 26,7 MW. Het tweede deel, Veenweg II, heeft reeds een vergunning en SDE gekregen en is goed voor 22,5 MW. Het tweede deel zal worden gerealiseerd aansluitend aan het onlangs gerealiseerde deel, zoals ook op de tekening onderaan deze pagina te zien is.

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik

Foto's

Updates

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Zonnepark Veenweg - Ter Apel.

Bijzonderheden

Akkervogels
Het landschap is een rijk akkervogelgebied. Vanwege de toepassing van zonnepanelen in het plangebied is gekeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om een meerwaarde te creëren voor flora en fauna, specifiek voor akkervogels.

Door het stoppen van bemesting en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt het gebied geschikter voor de (akker)vogels en insecten. Het verschralen van de grond draagt bij aan een kruidenrijke vegetatie en vormt daarmee een uitgebreidere voedselbron. Daarnaast zorgt minder en later maaien in het seizoen voor meer bloeiende kruiden en heesters. Dit is aantrekkelijk voor insecten, die als voedsel dienen voor akkervogels. Ook ontstaat meer rust vanwege de functiewijziging wat positief is voor akkervogels.

Circa 33% van het plangebied wordt vogelvriendelijk ingericht als weiland, kruidenrijk grasland of ingezaaid met oa Luzerne. De wildakker heeft een oppervlakte van 4,8 hectare en dit betreft ruim 22% van het plangebied.

Er komen lage struweel stroken aan noord-oost-west kant. De struwelen vormen een ecologische verbinding in aansluiting op wildakker en singelbeplanting op de Duitse grens. De reden dat het oostelijke gebied open blijft (akkervogelgebied) heeft te maken heeft met een voorwaarde uit het Traktaat van Meppen tussen de prins van Oranje en de Koning van Hannover, (ook bekend als King George 3 van Engeland) uit 1824, waarin werd bepaald dat er geen bouwwerken op minder dan 100 Rijnlandse roeden van de grens mochten worden geplaatst. Dit werd tijdens het vergunningsproces naar voren gebracht, tot verrassing van alle betrokkenen, door de Landkreis Emstland. Er wordt een akkervogel gebied gerealiseerd van 9,8 hectare. Bij de realisatie van het akkervogelgebied wordt nauw samengewerkt met werkgroep Grauwe Kiekendief.

Batterij
Middels een extra batterijsysteem, kan een deel van de opgewekte energie worden opgeslagen en op een later moment aan het net worden geleverd. De familie Haarhuis zet haar veehouderij hierbij op een extensieve wijze voort, waarbij traditionele Groninger blaarkoppen gehouden worden.

Meer weten over dit project? Georg van den Berg vertelt je graag meer.