Zonnepark Werkhoven

Klimaatdoelen
Bunnik heeft een duurzaamheidsvisie waarbij in 2040 gestreefd wordt naar klimaatneutraliteit. Daarvan is als doel nagestreefd om daarvan 10% te behalen t/m 2022. Dit staat gelijk aan 40ha zonnepanelen. Onderstaande park kan in ongeveer de helft van de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen tot 2022. Meer informatie hierover kun je vinden op de duurzaamheidswebsite van de gemeente.

Waarom leggen we niet eerst de daken vol?
Wanneer wij 30% minder energie gaan gebruiken door besparing én alle dak eigenaren in heel de gemeente zonnepanelen nemen, dan kun je in maximaal 45% van de energiebehoefte voldoen. Er moeten dus extra vormen van energie opwek komen.

Locatie
Het gaat om de kavels van twee landeigenaren tussen de Werkhovenseweg en de Achterdijk en ten noorden van het Oostromsdijkje. Een van de landeigenaren verhuurt zijn land nu voor sedumproductie en de ander is dit jaar gestopt als melkveehouder.

Grootte
Er komt voor 25ha aan zonnepanelen. Dan komt er nog voor 10ha aan landschappelijke inpassing binnen het park. Denk hierbij aan de wetering die aan beide kanten een natuurvriendelijke oever kan krijgen, er komen schouwpaden langs enkele kilometers aan sloten, beheerspaden, het gras tussen de panelen en het bestaande elzenbosje en elzenhaag. Dan komt er nog voor 10ha aan ecologie buiten het park. Hoe we dat invullen daarover zijn we nog in gesprek maar het zal ongeveer evenredig verdeeld worden tussen de Achterdijk en de Werkhovenseweg. De precieze grenzen zijn nog in beweging gezien het overleg met de omgeving.

Proces
Op dit moment zijn we nog volop bezig met het buurtconsultatieproces. Alle omwonenden zijn één-op-één gesproken en daarna zijn we met een landschapsarchitect met groepjes omwonenden de omgeving van het park gaan vormgeven. Hierna zullen we de maatschappelijke stakeholders betrekken en daarna de grotere omgeving van Bunnik betrekken.

Landschap
Er is veel mogelijk, want er is veel ruimte. We zitten nu in de planfase dus er kan nog het een en ander veranderen. Vanaf de Achterdijk kun je denken aan een natuurvriendelijke oever, bloemenweide en bosschages en een aarde wal. Vanaf de Werkhovenseweg kun je denken aan grote delen ecologie en/of bloemenweide. Tussen de panelen wordt een kruidenrijk mengsel gezaaid wat enorme potentie heeft voor insecten en alles wat daarvan leeft. Ook is het mogelijk bepaalde gebieden in te richten als schapenweide of voor experimentele vormen van landbouw. Hier kan men ook ideeën voor aandragen.

Buurtparticipatie
Het zal mogelijk worden voor omwonenden en energiecoöperaties om te participeren in het eigen vermogen van het park. Ook kun je denken aan mogelijkheden zoals zonnepanelen op daken een gemeenschapsfonds of andere zaken. Ook hier kun je ideeën voor aandragen en tevens kun je kijken op onze participatiepagina voor meer informatie. Daarnaast hebben diverse woningeigenaren aangegeven “off grid” te willen wonen, oftewel zonder gas en met voldoende duurzame opwek.

Voor meer informatie, neem gerust contact met mij op: marius@lcenergy.nl

 

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik