Zonnepark Werkhoven

Klimaatdoelen
Bunnik heeft een duurzaamheidsvisie waarbij in 2040 gestreefd wordt naar klimaatneutraliteit. Daarvan is als doel nagestreefd om daarvan 10% te behalen t/m 2022. Dit staat gelijk aan 40ha zonnepanelen. Onderstaande park kan in ongeveer de helft van de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen tot 2022. Meer informatie hierover kun je vinden op de duurzaamheidswebsite van de gemeente.

Waarom leggen we niet eerst de daken vol?
Wanneer wij 30% minder energie gaan gebruiken door besparing én alle dak eigenaren in heel de gemeente zonnepanelen nemen, dan kun je in maximaal 45% van de energiebehoefte voldoen. Er moeten dus extra vormen van energie opwek komen.

Locatie
Het gaat om de kavels van twee landeigenaren tussen de Werkhovenseweg en de Achterdijk en ten noorden van het Oostromsdijkje. Een van de landeigenaren verhuurt zijn land nu voor sedumproductie en de ander is dit jaar gestopt als melkveehouder.

Momenteel wachten we op de actuele nieuwe tekeningen. Eind juli, begin augustus, zijn deze als het goed is klaar en kunnen we ze op de website plaatsen. Mocht u vragen of meer informatie willen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Marius Schaaps: marius@lcenergy.nl of met Friso Huizinga: friso@lcenergy.nl.

Klik hier voor de landschappelijke onderbouwing van het Zonnepark Werkhoven

Klik hier voor het beheer en beplantingsplan van het Zonnepark Werkhoven

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik