Zonnepark Werkhoven

Klimaatdoelen
Bunnik heeft een duurzaamheidsvisie waarbij in 2040 gestreefd wordt naar klimaatneutraliteit. Daarvan is als doel nagestreefd om daarvan 10% te behalen t/m 2022. Dit staat gelijk aan 40ha zonnepanelen. Onderstaande park kan in ongeveer de helft van de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen tot 2022. Meer informatie hierover kun je vinden op de duurzaamheidswebsite van de gemeente.

Waarom leggen we niet eerst de daken vol?
Wanneer wij 30% minder energie gaan gebruiken door besparing én alle dak eigenaren in heel de gemeente zonnepanelen nemen, dan kun je in maximaal 45% van de energiebehoefte voldoen. Er moeten dus extra vormen van energie opwek komen.

Locatie
Het gaat om de kavels van twee landeigenaren tussen de Werkhovenseweg en de Achterdijk en ten noorden van het Oostromsdijkje. Een van de landeigenaren verhuurt zijn land nu voor sedumproductie en de ander is dit jaar gestopt als melkveehouder.

Grootte
Er komt voor 25ha aan zonnepanelen. Dan komt er nog voor 10ha aan landschappelijke inpassing binnen het park. Denk hierbij aan de wetering die aan beide kanten een natuurvriendelijke oever krijgt, er komen schouwpaden langs enkele kilometers aan sloten, beheerspaden, het gras tussen de panelen en het bestaande elzenbosje en een elzenhaag. Dan komt er nog voor 10ha aan ecologie buiten het park.

Proces
Het buurtconsultatieproces is in een volgende fase. Alle omwonenden zijn één-op-één gesproken en daarna zijn we met een landschapsarchitect met groepjes omwonenden de omgeving van het park gaan vormgeven. We hebben de maatschappelijke stakeholders betrokken en we gaan nu de grotere omgeving van Bunnik betrekken. Inmiddels hebben we de vergunning ingediend.

Landschap
Qua landschappelijke inrichting is hier erg veel mogelijk, want er is veel ruimte. Vanaf de Achterdijk kun je denken aan een natuurvriendelijke oever, bloemenweide en bosschages en een aarde wal. Vanaf de Werkhovenseweg kun je denken aan grote delen ecologie en/of bloemenweide. Tussen de panelen wordt een kruidenrijk mengsel gezaaid wat enorme potentie heeft voor insecten en alles wat daarvan leeft. Samen met de omwonenden hebben we een plan gemaakt hoe we deze ruimte gaan inrichten.

U kunt het landschappelijk inpassingsplan hier lezen.

Buurtparticipatie
Het zal mogelijk worden voor omwonenden en energiecoöperaties om te participeren in het eigen vermogen van het park. Ook kun je denken aan mogelijkheden zoals zonnepanelen op daken een gemeenschapsfonds of andere zaken. Ook hier kun je ideeën voor aandragen en tevens kun je kijken op onze participatiepagina voor meer informatie. Daarnaast hebben diverse woningeigenaren aangegeven “off grid” te willen wonen, oftewel zonder gas en met voldoende duurzame opwek.

U kunt de nieuwsbrief voor de laatste actuele update hier lezen. 

Voor meer informatie, neem gerust contact met mij op: marius@lcenergy.nl

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik