Zonnepark Woudbloem

in Slochteren

Panelen

Huishoudens

Hectare

MW

Slochteren, Midden-Groningen

Projectfase

Laatste update: 01-01-2024

Het zonneveld komt in het buitengebied, ten zuidwesten van Slochteren, aan de rand van natuurgebied ’t Roegwold. Zeventig procent van het terrein van ruim 42 ha wordt zonnepark. Buiten het zonneveld komt 12,4 ha permanente nieuwe natuur. Bestaande beplantingselementen en watergangen blijven behouden en nieuwe elementen worden toegevoegd. Het grootste deel van het plangebied is bestemd voor zonnepanelen. Om de ecologische waarden en kwaliteiten in de omgeving van het plangebied te versterken, wordt er gekeken naar een natuurlijk/natuurvriendelijke inrichting van het gehele terrein. Bovendien is een deel van het plangebied, circa 12 hectare, helemaal beschikbaar voor natuurlijke inrichting. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de natuurwaarden in de directe omgeving van het plangebied om deze te versterken.

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik

Foto's

Updates

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Zonnepark Woudbloem - Slochteren.

Bijzonderheden

Naast het zonnepark van 29,5 hectare komt er 12,4 hectare blijvende natuur naast natuurgebied Roegwold. Hiermee vormt het een belangrijke natuurlijke schakel. Omdat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, blijft deze natuur ook nadat het (tijdelijke) zonnepark is verdwenen.

Dankzij de aanleg van natuurvriendelijke oevers, worden de sloten een perfecte plek voor krabbenscheer en daarmee voor de groene glazenmaker, die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van deze waterplant.

In de zuidwesthoek van het plangebied is ruimte om een grote, diepe poel aan te leggen. Het zand wordt gebruikt om een oeverzwaluwwand aan te leggen. In deze grote poel kan ook de ontwikkeling van krabbenscheer op gang worden gebracht. Hierdoor krijgt de libellensoort groene glazenmaker de mogelijkheid zich voort te planten. Deze zeldzame, beschermde libellensoort zet haar eieren alleen af op krabbenscheerplanten. De larven leven op deze planten. In natuurgebied Woudbloem komen de krabbenscheer en de groene glazenmaker reeds voor.

Oeverzwaluwen gebruiken natuurlijke steile oevers langs rivieren en open wateren om daar in holen in te broeden. Ze graven in deze oevers een gang van soms wel 120 cm met aan het eind een nestholte. In Nederland broeden deze vogels ook in steilranden die door mensen zijn gemaakt, zoals afgravingen of zanddepots. Het zijn koloniebroeders, als zich een geschikte broedplek voordoet dan zit er meestal direct een hele kolonie. Veel van de natuurlijke broedgelegenheden zijn verdwenen. Het creëren van geschikt broedgelegenheid voor de oeverzwaluw, zorgt vaak voor directe kolonisatie van de plek, mits er voldoende kleine insecten aanwezig zijn die als voedsel dienen.

Meer weten over dit project? Georg van den Berg vertelt je graag meer.