Zonnepark Maria Hoop – Echt-Susteren

Algemeen

Oppervlakte: 22 hectare
Aantal huishoudens: 6570
Ligging: tussen de Putbroekerbosweg en de Verlengde Spikweg in Maria Hoop.

Landschappelijke inpassing

Het zonnepark zal, in overleg met omwonenden, landschappelijk worden ingepast en natuurlijk worden ingericht. We werken samen met Stichting het Levend Archief en met Stichting Natuur en Milieu voor maximalisatie van biodiversiteit.

Planning

De gemeente Echt-Susteren heeft als doel gesteld de CO2-uitstoot met 49% te reduceren in 2030. Om dit te bereiken, en om de verwachte elektriciteitsbehoefte met lokale zonneparken op te wekken, heeft de gemeente bepaald dat er een oppervlakte van circa 137 hectare aan zonneparken nodig is in deze gemeente.

Impressie

Impressie:

Contact

Georg van den Berg
Georg@lcenergy.nl
06 – 40 07 31 12

Bijzonderheden

Er worden mogelijkheden geboden voor financiële participatie samen met Energie Coöperatie Echt-Susteren.

Nieuws

Bram van der Beek vertelt op 1Limburg over de plannen voor ons nieuwe zonnepark in Echt-Susteren.

https://www.1limburg.nl/video-krijgt-echt-susteren-vijf-zonneparken

Downloads

Inrichtingsplan

Profijtplan Zonnepark Maria Hoop

Communicatie-, participatie- en procesplan

Multifunctioneel ruimtegebruik

Verslag Omgevingsproces Zonnepark Maria Hoop

Er is op 20 oktober een virtuele inloop avond georganiseerd voor de omwonenden van het zonnepark. Uitnodigingen zijn per brief verstuurd naar een ieder binnen een straal van 1000 meter. Ook heeft er een advertentie gestaan in “t Waekblad”.

Via onderstaande link kunt u de avond nog eens terug kijken: https://www.onlineseminar.nl/lcenergy/webinar/3b1026df-3721-48c6-9fe9-43d39ee7f78e/zonne-park-bergweg-mariahoop/#watch-player

De presentatie (in kmz-formaat) kunt u opladen via onderstaande link: 201021_Voorlopig inrichtingsplan

Het voorlopige concept Omgevingsproces en participatie plan kunt u in kmz-formaat in zien via deze link: Maria-Hoop – Verslag Omgevingsproces en participatie v6 .

Er is een tweede digitale inloopavond georganiseerd op 9 december. Op deze avond lag de nadruk op de mogelijkheid om mee te investeren. Tevens zijn de veranderingen besproken die zijn doorgevoerd in het ontwerp naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden en andere stakeholders.

www.onlineseminar.nl/lcenergy/webinar/6e87c486-df8c-40ba-8f40-7f718e66d3b2/Zonnepark-Maria-Hoop-tweede-inloop-avond/

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik