Zonnepark Maria Hoop

De gemeente Echt-Susteren heeft als doel gesteld de CO2-uitstoot met 49% te reduceren in 2030. Om dit te bereiken, en om de verwachte elektriciteitsbehoefte met lokale zonneparken op te wekken, heeft de gemeente bepaald dat er een oppervlakte van circa 137 hectare aan zonneparken nodig is in deze gemeente.
Op dit moment is de gemeente bezig met vijf plannen voor zonneparken. Eén van deze vijf plannen voor een zonnepark betreft het plan voor Zonnepark Maria Hoop.

LC Energy wil hier een zonnepark van ongeveer 22 ha realiseren. Met dit zonnepark kan voldoende energie worden opgewekt voor 6570 Nederlandse huishoudens. Het zonnepark zal, in overleg met omwonenden, landschappelijk worden ingepast en natuurlijk worden ingericht. We werken samen met Stichting het Levend Archief en met Stichting Natuur en Milieu voor maximalisatie van biodiversiteit.

Er worden mogelijkheden geboden voor financiële participatie samen met Energie Cooperatie Echt-Susteren.

Online inspraakavond

Er is op 20 oktober een virtuele inloop avond georganiseerd voor de omwonenden van het zonnepark. Uitnodigingen zijn per brief verstuurd naar een ieder binnen een straal van 1000 meter. Ook heeft er een advertentie gestaan in “t Waekblad”.

Via onderstaande link kunt u de avond nog eens terug kijken: https://www.onlineseminar.nl/lcenergy/webinar/3b1026df-3721-48c6-9fe9-43d39ee7f78e/zonne-park-bergweg-mariahoop/#watch-player

De presentatie (in kmz-formaat) kunt u opladen via onderstaande link: 201021_Voorlopig inrichtingsplan

Er wordt een tweede digitale inloopavond georganiseerd op 9 december. Deze avond komt de nadruk te liggen op de mogelijkheid om mee te investeren. Tevens worden de veranderingen besproken die zijn doorgevoerd in het ontwerp naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden en andere stakeholders.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik