Zonnepark Medel – Echteld

Algemeen

Oppervlakte: 14,7 hectare
Aantal huishoudens: 5.800
Aantal panelen: 30.516

Ligging

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe, ten noorden van de A15 bij op- en afrit 34 Echteld. Ook de Betuweroute en Betuwelijn liggen nabij het plangebied. Ten westen van het plangebied ligt bedrijventerrein Medel, hiervoor zijn uitbreidingsplanning richting het oosten. Aan de noordzijde van het plangebied domineert de zandwinning K3Delta de horizon. Kijkend richting het oosten vallen de windturbines langs de A15 op. Het plangebied ligt dan ook in een vrij industriële omgeving. Daarnaast zijn ook zachtere componenten aanwezig. Aan de noordzijde van het plangebied loopt de rivier de Linge en aan de oostzijde van het plangebied ligt landgoed Lingewaard.

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing: Het zonnepark wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast met ruime natuurvriendelijke oevers en een grondwal, ca. 20m ruimte langs de Linge met (fruit)bomen en struweel  (zie dwarsdoorsnedes). Rondom de panelen wordt een kruidenrijk grasland ontwikkeld in combinatie met bijenkasten en insectenhotels. Ook wordt het project beschikbaar gesteld voor onderzoeksdoeleinden door de Wageningen Universiteit Research (WUR).

Klik hier voor het inrichtingsplan Zonnepark Medel.

Planning

Planning: De werkzaamheden zijn begin september begonnen. Het zonnepark levert eind november 2021 de eerste duurzame stroom.

Contact

Contact: Friso Huizinga – friso@lcenergy.nl
(0)6  23 160 967

 

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik