Zonnepark Nergena – Ede

Oppervlakte:  ….hectare
MWp:
Aantal huishoudens: 2.350
Minder CO2 uitstoot:

Ligging: Het perceel waarop dit zonneveld wordt gerealiseerd, ligt in het buitengebied van de gemeente Ede, ten zuiden van diverse woningen aan de Langesteeg.

Landschappelijke inpassing: Het plangebied maakt voornamelijk onderdeel uit van het jonge kampenlandschap. Het is belangrijk de verkaveling structuren te behouden. De invulling van het zonneveld moet een heldere en eenvoudige vorm hebben, welke de kavelstructuur benadrukt en landschappelijke historische structuren van huize Nergena accentueert. Langs de randen wordt het zonneveld ingepast met behulp van passende beplanting. Na de verwijdering van het zonneveld over 20 jaar tot 25 jaar zal de beplanting de cultuurhistorische lijnen in het landschap blijven. Tevens kan het klompenpad worden verlegd om het recreatieve netwerken te versterken en uit te breiden.

Planning:

Impressie:

Contact: Friso Huizinga – friso@lcenergy.nl

Bijzonderheden:

Het zonnepark wordt ingezet als onderzoekslocatie voor de Wageningen Universiteit. Binnen het ontwerp is daarom ruimte om te variëren in het ontwerp van de zonnetafels: constructies van meerdere zonnepanelen aan elkaar in rijen met een bepaalde lengte, breedte, hoogte en expositie. De hoogte en de onderlinge afstand binnen de tafels varieert om te onderzoeken wat het effect van beschaduwing door de panelen is op de vegetatie en wat de doorwerking daarvan is op de bodem. De mogelijkheid bestaat om naast de traditionele panelen ook als proefopstelling (semi) transparante panelen te testen. De overheersende expositie zal op het Zuiden zijn maar één tafel krijgt een Oost-west opstelling. Er kunnen verschillende maatregelen worden uitgeprobeerd om de verdeling van afstromend regenwater over de bodem te optimaliseren. De helft van het park zal met grazende schapen worden beheerd, de andere helft door te maaien. De beste kansen voor ontwikkeling van een voor insecten aantrekkelijke bloemrijke vegetatie zijn er bij maaibeheer met variatie in ruimte en tijd. Door de bodem continue te monitoren kunnen bevindingen direct worden gebruikt in aanbevelingen t.b.v. andere zonneparken in Nederland.

Downloads:

Klik hier voor de uitgebreide projectbeschrijving.

Klik hier voor de vragen & antwoorden over het zonnepark Nergena

Klik hier voor de landschappelijke onderbouwing van het zonnepark Nergena (november 2019)

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik