19-04-2024

Buurtbatterij nog onrendabel

In de afgelopen maanden hebben we de mogelijkheid verkend om, tegelijkertijd met het batterijpark Wormerland, een buurtbatterij realiseren als een innovatieve manier om overtollige zonnestroom op te slaan en later te gebruiken.

Adviesbureau QING heeft, medegefinancierd door de Rabobank, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan. Het onderzoek richtte zich op de werking, financiële haalbaarheid en vereisten voor een buurtbatterij. We hebben specifiek gekeken naar twee scenario’s. In het eerste scenario gaan we uit van het opslaan van overtollige zonnestroom. In het tweede scenario combineren we dit met het leveren van elektriciteit aan een openbare laadpaal voor elektrische auto’s.

Helaas bleek uit het onderzoek dat een buurtbatterij momenteel niet makkelijk realiseerbaar is. In beide scenario’s bleek het lastig om financieel rendabel te zijn. In het geval van alleen het opslaan van overtollige zonnestroom, zouden buurtbewoners zelfs maandelijks geld moeten bijleggen om de buurtbatterij operationeel te houden, voornamelijk vanwege de dubbele belastingheffing volgens de huidige regelgeving. En hoewel het tweede scenario theoretisch gezien financieel haalbaar zou zijn, verbiedt de huidige landelijke regelgeving deze constructie, en brengt het een grote hoeveelheid organisatie met zich mee voor een zeer kleine winstmarge.

We betreuren de uitkomsten van het onderzoek. Maar er is een klein lichtpuntje. Mocht de regelgeving in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld met betrekking tot de belastingheffing, de mogelijkheid tot onderling verkopen van energie, of de saldering, dan kan een buurtbatterij wellicht een levensvatbare optie worden. Het volledige rapport van het onderzoek is beschikbaar op onze website bij het project batterijpark Wormerland.

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.