14-02-2024

Parken in aanbouw: Natuurvriendelijke oevers, voedsel en ecologische verbindingen

LC Energy werkt samen met groene uitvoerders Buitenmeesters

Het bedrijf Buitenmeesters, groene uitvoerders, verzorgt de landschappelijke inpassing voor de negen van onze zonneparken die op dit moment worden gebouwd. Zij maken een uitvoeringsplan aan de hand van het landschapsontwerp, leggen het aan en zorgen voor het beheer. Dankzij hun kennis en expertise halen ze maximale natuurwaarden uit het plan.

Natuur
Bij enkele parken wordt de ecologische waarde van de bestaande watergangen verbeterd. Waar deze strakke sloten eerst nog dienstdeden als afwatering om het perceel droog te houden vervullen deze straks een belangrijke ecologische functie voor amfibieën en tal van libellen en overige insecten. Reguliere oevers lopen vaak steil af, natuurvriendelijke oevers hebben een flauwe helling waar een zachtere overgang ontstaat welke gunstig is voor diverse vis-, amfibie- en insectensoorten.

Beplanting
Voor een groot deel van de parken staat de beplanting centraal bij de landschappelijke inpassing. Met deze beplantingen wordt het zonnepark ingepast in het landschap, éénmaal volgroeit ontneemt dit het zicht op het park. Door gebruik te maken van streekeigen en voor een deel zelfs autochtoon bosplantsoen, wordt in de behoefte voorzien van de lokale biodiversiteit.
Op de zonneparken samen worden ruim 200 solitaire bomen aangeplant. Hoofdzakelijk zijn dit inheemse soorten met een enkele uitheemse fruitboom om de diversiteit in voedsel te vergroten.
In totaal worden ook nog eens bijna 30.000 bomen en heesters in de vorm van inheems bosplantsoen geplant. Deze bomen en heesters ontnemen niet alleen een groot deel van het zicht op de panelen maar vormen ook belangrijke ecologische verbindingen in het gebied. Ze bieden voedsel, nestgelegenheid, beschutting en vormen ecologische verbindingsroutes voor tal van soorten in het gebied.

Kruidenrijk grasland
Zonneparken beslaan vaak meerdere hectares. Op de 9 zonneparken samen wordt maar liefst 70 kilo inheemse kruiden gezaaid, goed voor een totaaloppervlakte van 140.000 m2 kruidenrijk grasland. Daarnaast wordt nog ruim 235.000 m2 ingezaaid met een klavermengsel, 10.000 m2 met luzerne en blijft er nog een deel beschikbaar voor spontane ontkieming.

Beheer en onderhoud
Om ervoor te zorgen dat de landschappelijke elementen slagen zoals ze bedoeld zijn is beheer en onderhoud nodig. In het begin wordt bijvoorbeeld water gegeven in tijden van droogte. Ook wordt de vegetatie tussen het jonge bosplantsoen gemaaid om ongewenste concurrentie tegen te gaan. Na 3 jaar worden boompalen en gietranden verwijderd zodat deze niet in de natuur komen te zwerven. In de jaren daarna zijn deze maatregelen niet meer nodig en worden de landschapselementen ondersteunt tot de beoogde kwaliteit en functie.

https://buitenmeesters.nl/werk-in-uitvoering/zonneparkenlowcarbon/

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.