03-11-2021

De energietransitie moet doorgaan, ondanks vol stroomnet

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft recent aangegeven dat zij geen stroom meer kunnen opnemen van zonnevelden en windturbines in tenminste de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Het stoppen met het bouwen van zonnevelden om het overvolle stroomnet te ontlasten is op zijn zachts gezegd voorbarig.

TenneT verwacht structurele congestie. Het onderzoek hiernaar is gestart en de resultaten worden begin 2022 verwacht. Het is niet zinvol daar nu op vooruit te lopen door niks meer te doen. Laten we de resultaten eerst eens afwachten. Dan weten we hoe de situatie exact is en hoeveel projecten de verschillende provincies nog kunnen aansluiten.

Daarbij komt er nog gewoon aansluitingscapaciteit beschikbaar voor projecten. De projecten die niet geselecteerd worden in gemeentelijk beleid, maar wel vóór de transportbeperking een aansluitingsaanvraag hebben gedaan bij de netbeheerder, zullen hun ontvangen offerte immers moeten laten verlopen.

Problemen verhelpen

TenneT verwacht de problemen tussen 2026 -2029 te verhelpen. Daarom kunnen lopende projecten, als ze tijdig worden vergund, mee met de SDE++ subsidieronde van 2022. De SDE++ beschikking, die in 2023 wordt afgegeven, dient binnen vier jaar te worden gerealiseerd. Er is dus ruimte om te wachten met de bouw van een zonneveld tot de problematiek is verholpen.

Slimme oplossingen

Daarnaast zijn er andere slimme oplossingen te bedenken. Ontwikkelaars van zonnevelden kunnen bijvoorbeeld de resterende capaciteit van bestaande (al gebouwde of te bouwen) zonnevelden met gegarandeerde aansluitingen benutten, door achter de meter van deze projecten nieuwe zonnevelden in de buurt aan te sluiten.

Een dergelijk initiatief kan ook worden gerealiseerd in combinatie met een grote batterij. Die dient als alternatief voor stroomafgifte aan het netwerk. Met de batterij kan dan stroom aan grootgebruikers in de directe omgeving worden afgegeven.

Stoppen met het opwekken van duurzame energie is dus onnodig en onwenselijk. Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn windturbines en zonnevelden nog steeds een bewezen succesvolle en betaalbare technologie. Daarbij is het tijdelijk stoppen met het bouwen van zonnevelden op land geen antwoord op de problemen met het volle stroomnet. Het is beter om het stroomnet te verzwaren en met slimme oplossingen te werken om de capaciteit van het net te vergroten.

Gijs van Heemstra
LC Energy

 

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.