16-09-2021

BLOG | Het mag niet stoppen bij 35 Terawattuur

In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle energieregio’s samen in 2030 ten minste 35 terawattuur (TWh) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Maar dat is niet genoeg.

Er is nog steeds weerstand tegen de bouw van zonneparken. Terwijl het een goede en goedkope manier is om duurzame stroom op te wekken. En dat is hard nodig. Afgelopen zomer werd duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering groot en ernstig zijn. Dit werd nog eens bevestigd in het IPCC-rapport, waaruit blijkt dat we haast moeten maken met het terugdringen van CO2.

Daarbij is de samenleving hard aan het elektrificeren. We moeten van het gas af, rijden vaker elektrisch, fabrieken werken meer met elektriciteit. Dat is een trend die nog wel even doorzet. We hebben dus meer groene stroom nodig.

Sierteelt

Bezwaarmakers beroepen zich op schaarse landbouwgrond, dat wordt ingezet om zonneparken te realiseren. Terwijl het slechts gaat om een half tot één procent van de totaal beschikbare grond in Nederland. Dat is minder landbouwgrond dan bijvoorbeeld sierteelt in beslag neemt.

Vol

Andere bezwaren komen van netbeheerders, die zeggen dat het stroomnet vol is en we dus moeten stoppen met het bouwen van zonneparken. Als diezelfde netbeheerders echter investeren in het netwerk, kunnen er nog heel veel zonneparken worden aangesloten. Het zou slecht zijn als we toestaan dat netbeheerders op de rem trappen. We kunnen niet accepteren dat zij ons klimaatbeleid bepalen.

Nieuwe technologie

Verder zijn er bezwaren van ontwikkelaars van andere, nieuwe technologieën, zoals geothermie en waterstof. Deze technologieën zijn duurder zijn dan stroom opgewekt met zon of wind. De ontwikkelaars klagen dat er geen subsidie beschikbaar is. Het beleid is dat SDE naar de goedkoopste oplossingen gaat. Zon en wind zijn nou eenmaal goedkope manieren om duurzame energie op te wekken. Dit probleem is makkelijk op te lossen als er meer budget komt om onze klimaatambities aan te scherpen.

Startpunt

In de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet meer geld uittrekt voor het klimaat. Dat is broodnodig. Op dit moment gaat er slechts één procent van de begroting naar duurzame energie. Uit het IPCC-rapport blijkt dat het verschrikkelijk slecht gaat met het klimaat en dat we snelheid moeten maken. We zullen drastisch moeten blijven werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Met die afgesproken 35 TWh zijn we er nog lang niet, het is pas het begin. Eerder een startpunt dan een eindpunt.

Friso Huizinga  – Managing Director LC Energy

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.