26-05-2021

BLOG | Klimaat moet leidend zijn bij het economisch herstel

Nu de coronapandemie het keerpunt nadert, wordt het tijd te beginnen aan economisch herstel. Daar wordt momenteel ook in Den Haag volop over gepraat. De energietransitie biedt volop kansen op het gebied van werkgelegenheid, rendement en volksgezondheid.

De EU-landen moeten coronabestendig, duurzamer en moderner worden. Het Europese herstelfonds heeft hier 800 miljard euro voor beschikbaar. De economieën moeten niet alleen uit de recessie worden getrokken, maar moeten ook groener en digitaler worden. Minimaal 37 procent van het te verkrijgen bedrag is bedoeld voor duurzame investeringen. Den Haag komt pas met een herstelplan als er een nieuwe regering is. Die zou vol moeten inzetten op verduurzaming: energietransitie, circulariteit en biodiversiteit. Nederland heeft nog wat in te halen op dat vlak, te beginnen met de energietransitie. Erg is dat niet, want groen herstel is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de economie.

Werkgelegenheid
Verduurzamingsprojecten kosten geld, soms veel geld. Toch betaalt dat die investering zich uiteindelijk direct of indirect terug. Internationaal agentschap voor hernieuwbare energie IRENA deed onderzoek, waaruit blijkt dat duurzame energieprojecten voor werkgelegenheid zorgen, tot vier keer meer dan zonder die projecten het geval zou zijn. Er zijn mensen nodig om zonne- en windparken aan te leggen. Ook het verduurzamen van huizen zorgt voor werkgelegenheid. Daar komen dan nog banen bij in sectoren gelieerd aan duurzame energie. Ondanks dat er werk verdwijnt in de fossiele sector, stijgt de werkgelegenheid in de totale energiesector. Die trend zet waarschijnlijk nog wel even door. Als meer mensen werk hebben, betalen meer mensen belasting. Zo verdient de overheid uiteindelijk geld aan investeringen in de energietransitie.

Goedkopere groene stroom
Volgens het CBS steeg de waarde van bedrijven in de milieusector. De sector maakt ondertussen 2,4 procent uit van het BBP. In 2001 was dat nog 1,6 procent. Die stijging is hopelijk voldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dankzij overheidssubsidie wordt de prijs van groene stroom steeds lager. Daar profiteert iedereen van. Nederland heeft een goede energie-infrastructuur. Door de omslag naar duurzame energie tijdig te maken blijft Nederland aantrekkelijk vestigingsland voor bedrijven. Daarbij is het veilig om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van stroom.

Gezondheidswinst
Met minder vervuilende energie en meer wind- en zonne-energie wordt de lucht schoner. Tel daarbij op dat de klimaatverandering kan worden beperkt. De schonere leefomgeving en toegenomen werkgelegenheid levert enorme gezondheidswinst op voor mensen. Dat kan weer een enorme besparing opleveren in kosten voor gezondheidszorg.

Green Deal
De Green Deal, de routekaart om de economie duurzaam te maken, moet leidend zijn bij economisch herstel. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de wereld. Door nu CO2-uitstoot omlaag te brengen, kunnen we de ernstige gevolgen beperken. De energietransitie kost nu veel geld, maar levert op langere termijn meer op. Zo kunnen we de opwarming van de aarde beperken en tegelijkertijd de economie een stevige duw in de rug geven.

Meer informatie: Martin Ruiter – 06 27 03 89 66

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.