20-06-2022

Op een zonnepark komt de natuur vanzelf

In een zonnepark bloeit de natuur op. Zonder menselijke bemoeienis wordt de grond weer gezond. Je doet dertig jaar aan beperkt beheer en daar zijn bloemen, planten en insecten blij mee.

Gaat er natuur verloren als er een zonnepark komt op voormalig landbouwgrond? Veel mensen denken dat dat zo is. Maar juist omdat de bodem rust krijgt en er geen gif meer wordt gespoten, kan de natuur zich herstellen, zegt Georg van den Berg, projectontwikkelaar bij LC Energy.
Vroeger was een grasveld een bron van leven. Er gebeurde weinig mee en er was een rijk ecosysteem met insecten en verschillende soorten bloemen. Tegenwoordig bestaat dat niet meer. Weilanden worden elke zes weken gemaaid of begraasd. Er komen herbiciden overheen. Er is alleen nog gras en het insectenleven is volledig verdwenen.

Natuur komt vanzelf

In Nederland zijn zonneparken nog relatief jong. Daarom is er weinig bekend over biodiversiteit rondom de parken. In het buitenland bestaan de parken al langer. Dankzij die parken weten we meer. In Engeland bijvoorbeeld, zie je dat zonneparken toevluchtsoorden worden voor wilde planten, insecten en dieren.
Cruciaal is de uitgangpositie, de kwaliteit van de grond voordat je begint. LC Energy is een zonnepark aan het creëren op een veld waar voorheen lelies werden gekweekt. Biologisch gezien is de bodem op dat veld dood. Er is zoveel gespoten met bestrijdingsmiddelen, dat er behalve lelies niks meer groeit en bloeit. Als je in zo’n situatie stopt met landbouw, met het omploegen van de grond en met het spuiten van gif, krijg je gelijk verbetering van de biodiversiteit. Bij een zonnepark doe je dat namelijk allemaal niet. Eigenlijk doe je dertig jaar lang helemaal niets. Daar is de natuur blij mee.

Diversiteit

Door de zonnepanelen is er zowel zon als schaduw op een zonnepark. Dat geeft ruimte voor veel verschillende soorten planten om te groeien. Daarnaast stijgt de hoeveelheid organische stof bij een zonnepark, omdat er niet wordt geploegd. Meer organische stof in de bodem zorgt voor minder CO2 in de lucht. Ook gaat de grondwaterstand omhoog. Op landbouwgrond wordt die soms kunstmatig laag gehouden. Boeren brengen drainage aan, zodat overtollig water wordt afgevoerd naar de sloot. Als je die buizen dichtstopt, wordt de grond vochtiger. Dat maakt voor een zonnepark niet uit. Maar het is wel steeds belangrijker, want door de klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met droogte aan de ene kant en enorme hoosbuien aan de andere kant.

Rietvelden en heggen

Met de komst van een zonnepark, komt er ook nog eens natuurschoon bij. LC Energy plant heggen, bomen of struiken rondom een zonnepark om het uitzicht groen te houden. Daarnaast vinden we biodiversiteit zo belangrijk dat vaak dertig procent van de oppervlakte van een park wordt gebruikt voor extra natuur. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een aarden wand waar oeverzwaluwen nesten bouwen of een poel voor libellen en waterplanten.

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.