10-09-2021

Bouw vier projecten LC Energy van start

Goldbeck Solar is afgelopen weken begonnen met de bouw van vier projecten van LC Energy. Het gaat om zonneparken in Wageningen, Echteld, Hardenberg en Stadskanaal. De vier parken omvatten samen een gebied van 43,3 hectare. Er komen in totaal 85.707 zonnepanelen die jaarlijks 16.255 huishoudens van duurzame stroom kunnen voorzien. LC Energy is een samenwerking aangegaan met Blue Elephant Energy voor de financiering en exploitatie van het project. Daarnaast is Goldbeck Solar geselecteerd voor de bouw van het zonnepark. Goldbeck Solar is een Duitse organisatie met inmiddels 20 jaar ervaring in het realiseren van grootschalige zonne-energie projecten. De vier parken zijn tussen begin oktober en begin december van dit jaar klaar om de eerste duurzame stroom te leveren.

Groen

Alle projecten zijn landschappelijk mooi ingepast in de omgeving. De parken worden ingezaaid met kruidenrijk grasland, er komen bijenkasten en insectenhotels. Rondom de parken komen hagen met onder andere ruwe berk, zwarte els, boswilg, Gelderse roos, kardinaalsmuts, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, wegedoorn, en vlier. Hekwerken waar omwonenden mogelijk op uitkijken wordt begroeid met wintergroene Hedra. Daarnaast worden er nieuwe fruit- en notenbomen geplant. De bijen van de buren kunnen gebruik maken van de bloeiende bloemen in het park.

Bij twee van de vier parken zijn ook watergangen. Daar is ervoor gekozen om ecologische oevers aan te leggen met een geleidelijke overgang van land naar water. Bij deze natuurvriendelijke oevers, is er voldoende leefruimte voor planten, vissen, insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Onderzoek en nieuwe bomen

Zodra het zonnepark in Wageningen gereed is, start LC Energy samen met Wageningen University met twee onderzoeken. Het meteorologisch onderzoek is bedoeld om te kijken hoe lokale bewolking de prestaties van het zonnepark beïnvloedt. Achter enkele zonnepanelen worden sensoren geplaatst om de zoninstraling te meten. De onderzoekers meten op die manier de invloed van het weer op de opbrengst van zonnepanelen.

Het tweede onderzoek vindt plaats samen met Stichting Het Levend Archief. Deze stichting zet zich in voor behoud van een verscheidenheid aan met uitsterving bedreigde bijzondere planten. Om de paar rijen zonnepanelen wordt er een inheems kruidenmengsel ingezaaid uit de nationale zadencollectie. De stichting monitort vervolgens hoe deze soorten zich verspreiden binnen het zonnepark. Deze kennis kan worden gebruikt bij andere zonneparken die werken met zaden van de stichting.

Bij het park in Stadskanaal is ervoor gekozen om in Groningen vijf hectare aan bomen te planten, met grote biodiversiteit.

 

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.