09-05-2022

Een zonnepark in combinatie met de melkveehouderij kan veel problemen oplossen

LC Energy heeft samen met TNO, Wageningen University & Research (WUR) en nog enkele ketenpartners een voor-inschrijving gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een onderzoeksbudget naar dubbel grondgebruik voor de melkveehouderij met innovatieve zonnepanelen, onder de projectnaam ‘SolarMilk’.

Zonneparken in combinatie met melkveebedrijven dragen bij aan de toekomstbestendigheid van de zuivelsector en kunnen zorgen voor een betere spreiding van PV-systemen over Nederland en kunnen hiermee het probleem van netcongestie ontwijken.

Grasteelt voor melkvee

Voor zonneparken is ruimte nodig, hiervoor wordt meestal landbouwgrond benut. In veel gemeenten worden geen zonneparken ontwikkeld op landbouwgrond. Multifunctionele zonneparken, in combinatie met voedselproductie (ook wel Agri-PV genoemd), bieden daar een oplossing voor en deze zijn dan ook volop in ontwikkeling. In Nederland lopen verschillende experimenten in combinatie met akkerbouw en fruitteelt, maar nog niet in combinatie met grasteelt voor de melkveehouderij, terwijl dit grondgebruik verreweg het grootst is. Gras, naast snijmais, is de basis voor de productie van hoogwaardige melk en zuivelproducten.

Ongeveer 60 procent van de agrarische gronden zijn in gebruik door melkveebedrijven. Melkveebedrijven hebben te maken met grote opgaves zoals emissiereducties van broeikasgassen en stikstof en realisatie van doelen rondom biodiversiteit.

Agri-PV-systemen waarin deze opgaves gecombineerd kunnen worden, dragen bij aan de toekomstbestendigheid van de voor Nederland belangrijke zuivelsector en geven ook kansen om netcongestie tegen te gaan door betere spreiding over Nederland van PV-systemen met waardevol meervoudig landgebruik.

Businessmodel

Een combinatie van boerenbedrijven met zonneparken zou hier een oplossing voor kunnen zijn. Voor de realisatie hiervan is echter meer kennis nodig. Daarom willen wij, samen met TNO en WUR, onderzoeken hoe je een goed businessmodel ontwikkelt voor zowel de boer als de projectontwikkelaar, wat de impact is op de dieren (denk aan de kwaliteit van het gras en schaduw) en wat de invloed is op reductie van stikstofuitstoot en netcongestie.

Het doel van project ‘SolarMilk’ is om een ontwerpmethodiek te ontwikkelen en te valideren, die projectontwikkelaars en melkveehouders in Nederland in staat stelt om de opwek van zonnestroom te combineren met duurzame, renderende melkveehouderij. De informatie en methodiek komt direct na afloop van het project ter beschikking voor de hele sector.

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.