21-06-2023

European Solar Day

21 juni 2023 - Vandaag vieren we European Solar Day, een dag waarop we de rol van zonne-energie in de energietransitie benadrukken. Zonne-energie speelt een cruciale rol in het verduurzamen van ons energiesysteem, en deze rol is vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren.

In Nederland hebben we momenteel een totaal vermogen van 20 GWp om zonnestroom op te wekken, waarmee we 15 procent van ons huidige stroomverbruik kunnen opwekken. Daarnaast is er 1168 TJ aan zonnewarmte geïnstalleerd om te voorzien in duurzame warmte. Hoewel dit opwekvermogen de komende jaren snel zal blijven groeien, zal ook ons stroomverbruik snel toenemen. Tussen nu en 2030 zal ons elektriciteitsverbruik naar verwachting verdubbelen, en mogelijk zelfs verdrievoudigen.

Volgens het klimaatakkoord en het daarop gebaseerde coalitieakkoord van de huidige regering moet het Nederlandse elektriciteitssysteem in 2035 klimaatneutraal zijn, en de Nederlandse economie moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Om deze doelstellingen te bereiken, zal de vraag naar groene stroom in Nederland tussen nu en 2030 verdubbelen, en mogelijk zelfs verdrievoudigen. Woningen, kantoren, mobiliteit en de industrie zullen overstappen van gas naar elektriciteit, en hiervoor hebben we de energie uit zon en wind hard nodig. Daarom is de Nederlandse zonne-energiesector voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen om slim gebruik te maken van de beperkte ruimte die ons land biedt.

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de zon ons biedt, zijn er diverse toepassingsvormen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op daken van woningen en utiliteitsgebouwen, boven parkeerterreinen, in combinatie met natuurontwikkeling, landbouw, kleinvee, of zelfs op (voormalige) vuilstortplaatsen en zandwinplassen. Daarnaast kunnen zonnepanelen uitstekend worden ingezet voor het produceren van zonnewarmte, zoals het verwarmen van (douche)water, ruimteverwarming en het voorzien van warmtenetten van duurzame warmte.

Met al deze toepassingen kunnen boeren, burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan het verduurzamen van ons energiesysteem en tegelijkertijd grip houden op hun energiekosten. In veel gevallen kunnen ze zelfs verdienen aan de energietransitie. Op deze manier draagt de zonne-energiesector bij aan de opbouw van een robuust energiesysteem dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.