25-08-2023

Groen licht voor zonnepark Agger

Na een langdurig juridisch proces heeft LC Energy groen licht gekregen voor de bouw van zonnepark Agger in de Zuidpolder bij Woensdrecht. De Raad van State heeft afgelopen week geoordeeld dat de gemeente Woensdrecht een zorgvuldige afweging heeft gemaakt bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het zonnepark. Met deze uitspraak kan LC Energy na drie jaar wachten daadwerkelijk aan de slag met de realisatie van het duurzame energieproject.

Transparante panelen
Het zonnepark Agger heeft een gepland zonnepaneeloppervlak van 8 hectare binnen een totaal oppervlak van 13 hectare. Met deze panelen kunnen circa 4500 huishoudens jaarlijks van stroom worden voorzien.
De provincie Noord-Brabant had bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning, met als argument dat het park inbreuk zou maken op de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied. Het plangebied ligt ten oosten van de Agger, een ecologische verbindingszone, en ligt ten westen van Woensdrecht. Doordat het zonnepark naast een ecologische verbindingszone ligt, zijn er goede kansen om de natuurwaarden te verbeteren. We zijn van plan om transparante zonnepanelen te gebruiken. Hierdoor krijgen de planten onder en tussen de panelen meer licht. Door overleg met natuurorganisaties zijn we tot een aantal maatregelen gekomen die de natuurkwaliteit nog eens zullen verbeteren.
De Raad van State heeft nu geconcludeerd dat de gemeente Woensdrecht wel degelijk een zorgvuldige en deugdelijke afweging heeft gemaakt bij het verlenen van de vergunning. De cultuurhistorische waarden van het gebied zijn voldoende meegenomen in de besluitvorming. De aangevoerde bezwaren van de provincie Noord-Brabant zijn hierdoor verworpen.

Mortiergranaten
We zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. We hebben nu eindelijk de duidelijkheid die we nodig hadden om dit project voort te zetten. Het is een complex proces geweest, maar we zijn vastberaden om bij te dragen aan duurzame energieproductie in de regio.
Ondanks de vertraging hebben we niet stilgezeten. In de tussentijd hebben we bodemsterkte-onderzoek gedaan voor de funderingen. Daarnaast heeft er historisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij we in het gebied veel niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog hebben opgegraven. Er zijn zeker tien mortiergranaten uit het gebied weggehaald en door de EOD tot ontploffing gebracht. Nu deze zijn verwijderd en de vergunning is bevestigd, kunnen we ons volledig richten op de bouw van het zonnepark.
Omdat het een nat gebied betreft, willen we, afhankelijk van het verloop van de winter, in april te kunnen starten met de bouw zodat de eerste stroom voor het najaar kan worden geleverd.

Bram van der Beek – projectleider LC Energy

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.