09-11-2022

LC Energy streeft naar stikstofvrije bouw

De uitspraak van de Raad van State van 2 november heeft invloed op alle bouw, ook die van duurzame energieprojecten zoals zonnevelden. De Raad van State veegde de bouwvrijstelling, waarmee geen vergunningsplicht bestond voor de fase van de bouw, van tafel. Dit betekent niet dat er een algehele bouwstop is. Net als in de situatie vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, blijft het mogelijk om per project onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof.

LC Energy toetst momenteel al haar projecten die nog niet gebouwd zijn aan de consequenties van de uitspraak. Projecten nabij natuurgebieden die aangewezen zijn als Natura 2000, dienen beschermd te worden tegen stikstof neerslag als gevolg van zo’n project. Voorheen golden altijd al strenge stikstofnormen voor uitgevoerde projecten nabij Natura2000, nieuw is dat nu ook tijdens de bouw van een project restricties gelden voor de stikstof uitstoot.

Zonneparken stoten geen stikstof uit tijdens de 25 tot 30 jaar exploitatie ervan. Voor de bouw van een zonnepark worden echter transportmiddelen en andere machines ingezet. In de huidige praktijk worden voor de bouw van zonneparken machines ingezet die op fossiele brandstoffen (benzine en diesel) werken. LC Energy zal voor toekomstige bouwprojecten van onze zonneparken op zoek gaan naar de inzet van transportmiddelen en machines die elektrisch worden voortbewogen of die op waterstof functioneren. De beschikbaarheid van dergelijke voertuigen en machines is op dit moment nog beperkt. De techniek ontwikkelt zich echter snel en wij hebben er alle vertrouwen in dat LC Energy tegen de tijd dat wij zonneparken in de nabijheid van Natura2000 gebieden gaan bouwen, dit kunnen doen volgens de nieuwe normen.

We nemen de uitspraak van de Raad van State zeer serieus en zullen alles in het werk stellen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Op de website van de Raad van State wordt nadere uitleg gegeven over wat stikstof nu eigenlijk is en de impact die stikstof heeft op ons klimaat: Stikstof nader uitgelegd – Raad van State.

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.