31-08-2023

Plan voor ambitieus project op Tholen

Zeeland biedt ruimte voor een ambitieus project: een zonnepark van maar liefst 45 hectare in de Weihoek bij Poortvliet op Tholen. Vijf boeren willen dit project graag samen met LC Energy ontwikkelen. Met dit park, dat 64 voetbalvelden groot is, kunnen bijna 17.000 huishoudens jaarlijks van stroom worden voorzien. Rondom en binnen het panelenveld van het zonnepark is nog eens 15 hectare grond beschikbaar voor natuurontwikkeling.

Iedereen een stem
Het succes van het project hangt af van verschillende cruciale factoren, zoals de medewerking van de provincie en de gemeente, de omwonenden en andere belanghebbenden, evenals de capaciteit van het stroomnetwerk. Op dit moment zijn we bezig met het onderzoeken van het draagvlak in de gemeenschap en het begrijpen van hoe mensen tegen het project aankijken. In deze vroege fase zijn gesprekken gestart met belanghebbenden, waaronder gemeenteambtenaren en omwonenden.
Hoewel er nog geen specifiek beleid voor zonneparken is, wordt het voorstel als sympathiek beschouwd. Het draagvlak bij omwonenden lijkt groot. Het park grenst vooral aan woningen van drie van de vijf deelnemers. Er klinkt echter ook kritiek. Een belangrijk tegenargument heeft te maken met het behoud van het uitzicht. Sommige bewoners willen blijven genieten van hun uitzicht over de weilanden. Ook zijn er mensen die vrezen dat de waarde van hun woning zal dalen als gevolg van het project. We begrijpen deze bezorgdheden en hechten er veel waarde aan om iedereen een stem te geven en alle belanghebbenden te betrekken bij het project. Zo vragen wij de omwonenden om suggesties aan te dragen hoe de landschappelijke inpassing zou moeten zijn om het project, áls het er komt, acceptabel te maken.

Onder zeeniveau
De Weihoek is een van de laagstgelegen polders in Zeeland. Het gebied ligt enkele meters onder zeeniveau en heeft problemen met wateroverlast. De grond bestaat voor een belangrijk deel uit veengrond. Als de boeren het waterpeil omlaag brengen, oxideert het veen en komt er CO2 vrij. Een zonnepark kan kansen bieden bij deze bedreigingen. De grondwaterstand zou wellicht niet omlaag hoeven en dat beperkt de CO2-uitstoot. Ook is de grond steeds minder geschikt voor traditionele landbouw. Het zonnepark is een kans om de waarde van het land op een nieuwe en duurzame manier te benutten. Het zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de regio. Het project is een stap richting een groenere toekomst voor Tholen.

Gijs van Heemstra – projectleider LC Energy

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.